Hoofddoek bij de politie - een korte terugblik

Source: C.J.L. (Chris) van Dam i, published on Friday, May 26 2017.

De hoofddoek bij de politie - 8 dagen discussie - een korte terugblik

18 mei:

‘De Amsterdamse politieleiding overweegt om een hoofddoekje toe te staan voor agenten. Op die manier hoopt de leiding meer allochtone agenten in het korps te krijgen.’

26 mei:

‘Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie staat voorlopig niet toe dat vrouwelijke politie-agenten een hoofddoek dragen. De politiechef zegt te zijn geschrokken van de hevige reacties op het voorstel.’

Discussie

De discussie rond het dragen van een hoofddoek door politieagentes heeft in acht dagen tijd veel los gemaakt. Zowel op internet, televisie, radio, in de kranten: zeer verschillende meningen, voor en tegen. Ook binnen de politie zal hier luid en duidelijk over gesproken zijn: befaamd is de interne website van de politie waar vaak ruim gebruik wordt gemaakt van de vrijheid van meningsuiting.

Deze discussie kent vele kanten en facetten. Staat de hoofddoek symbool voor het zelf gekozen ‘er bij horen’ of is het pure onderdrukking? Er zijn landen waar men zich probeert te ontdoen van de hoofddoek, terwijl juist in andere landen de hoofddoek in opmars is: wie help je hier mee? En hoe gaan we om met religie in de openbare dienst? Weten we eigenlijk nog wel om te gaan met religie?

Op mijn Facebook-pagina vroeg ik de reactie van ‘mijn vrienden’. Die kwam er in ruimte mate:

BH: Ik wil graag een politie die op basis van kennis en kunde haar beslissingen objectief neemt. Ik voorzie geen problemen in de herkenbaarheid als de hoofddoek wordt gedragen icm het uniform. Ook heeft het dragen van een hoofddoek geen invloed op de beslissingen die een persoon maakt.

ML: Wij hebben geweldige collega’s uit diverse landen in ons korps werken. Ik heb ook van hun zelf gehoord dat ze worden geschoffeerd door landgenoten omdat ze als verraders worden gezien. Laten we die discussie voorblijven en respect afdwingen door neutraal te blijven.

MV: Geen religieuze uitingen in openbare functies. Dat zou m.i. ook betekenen dat op/in "staats"scholen, -ziekenhuizen en - bedrijven etc. dit ook niet mogelijk zou moeten zijn. Religie is voor binnenshuis en binnen de eigen godsdiensthuizen, -scholen etc, en moet niet, op welke manier dan ook, "opgedrongen" worden aan anderen.

Het is niet eenvoudig om al die opvattingen en vragen zo maar te beantwoorden en te wegen. Zelfs een kwaliteitskrant als Trouw verslikte zich daar bijna in met een té eenzijdige benadering, zo blijkt uit de column van de ombudsman van Trouw van heden (vrijdag 26 mei).

Standpunt

Veel discussie dus en alleen al omdát er zoveel discussie is, is het niet handig dat de politie hierin spitsroeden zou gaan lopen. Wij hebben behoefte aan een politie die actief is, maatschappelijk betrokken is, maar die bovenal vanuit een grote mate van neutraliteit beschikbaar is voor iedereen. De hoofddoek zou daar op dit moment afbreuk aan doen.

Maar de belangrijkste reden om de hoofdoek niet toe te staan is dat deze primair als een religieuze uiting wordt gezien. In ons land, in onze cultuur, hebben politiemensen, officieren van justitie, rechters zich daar verre van te houden. Dat een ambtenaar op het stadhuis achter de balie een hoofddoek draagt is meestal van een totaal andere orde omdat daar de neutraliteit en de onafhankelijkheid een minder essentiële rol speelt. Dat is ook mijn standpunt en het standpunt van de partij waar ik voor in de Kamer zit, het CDA.

Vroegtijdige discussie

Ik denk dat de Amsterdamse politie achteraf spijt heeft dat het plan naar buiten is gekomen. Het was nog niet een plan, eerder een gedachte. Namelijk de gedachte te werven onder hoofddoek-dragenden als de lopende diversiteits-inspanningen niet zouden slagen. Zou het dan een idee zijn om vrouwen die hun hoofddoek op willen houden te werven? Vooralsnog lijkt de werving redelijk op koers te liggen, ook al loopt dat ook niet altijd op rolletjes getuige de wervingsincidenten die zich recentelijk in Amsterdam en Rotterdam hebben voorgedaan. Binnenkort debatteren we in de kamer over dat diversiteitsbeleid omdat een aantal partijen zich daar niet senang bij voelt. Zelf ben ik een groot voorstander van een meer divers samengestelde politie. Mits aan de toelatings- en opleidingseisen niet gesleuteld wordt.

Veel verliezers

De discussie over de hoofddoek kent vooral verliezers. Niet alleen is de discussie nadelig voor de politie en is er een schaduw geworpen op het al zo precaire diversiteitsbeleid; bovenal zal een deel van de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in Nederland er opnieuw een bewijs in zien dat hen tekort en onrecht wordt gedaan. Het gevoel niet volledig in onze samenleving geaccepteerd te worden (‘neem ons zoals we zijn, inclusief de hoofddoek’) leeft al langer en is brandstof voor het functioneren van een partij als DENK.

Discussie in de ijskast

Akerboom heeft de discussie in de ijskast gezet. ‘Voorlopig’. Maar dat kon wel eens heel erg lang gaan duren. En niet de wervingsnood bij de politie zal daarin bepalend zijn, maar de wijze waarop we in onze samenleving aankijken tegen de combinatie religie (de Islam in het bijzonder) en de openbare dienst.