Motie Mark Rutte c.s. over het overnemen van het advies van de verkenner en enkele andere aspecten - Kabinetsformatie 2017

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 34700 - Kabinetsformatie 2017.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Kabinetsformatie 2017; Motie; Motie van het lid Mark Rutte c.s. over het overnemen van het advies van de verkenner en enkele andere aspecten
Document date 28-03-2017
Publication date 29-03-2017
Nummer KST347002
Reference 34700, nr. 2
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

34 700 Kabinetsformatie 2017

Nr. 2 MOTIE VAN HET LID MARK RUTTE C.S.

Voorgesteld 28 maart 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

kennisgenomen hebbende van het verslag van verkenner mevrouw E.I. Schippers en het daarin opgenomen advies met betrekking tot de kabinetsformatie;

neemt de inhoud van dit advies over;

spreekt tevens uit dat de Voorzitter en de Koning met een zekere regelmaat worden geïnformeerd over de voortgang van de gesprekken met betrekking tot de informatie;

spreekt voorts uit dat er met de informateur afspraken gemaakt worden over de communicatie met betrekking tot de informatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mark Rutte

Van Haersma Buma

Pechtold

Klaver


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.