Kamervragen aan Klijnsma

Source: Ch.N.A. (Chantal) Nijkerken-de Haan i, published on Thursday, January 19 2017, 3:00.

Vragen van het lid Nijkerken-de Haan (VVD) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat slechts 3% van de bijstandsgerechtigden een tegenprestatie levert (NOS 20:00 journaal 18/01/2017) 1)

1 Heeft u het item in het achtuurjournaal van 18/01/2017 gezien?

2 In het item geeft u een verklaring dat gemeenten zelf mogen weten hoe ze omgaan met mensen met een bijstandsuitkering. U heeft aangegeven dat u kunt leven met de ‘willekeur’. Kan ik aannemen dat u bedoelt dat gemeenten de wet correct moeten uitvoeren en zich dus aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de sollicitatieplicht en de tegenprestatie moeten houden?

3 Er wordt gesteld dat Amsterdam de tegenprestatie helemaal niet uitvoert. Dit lijkt in lijn met eerdere berichtgeving (2) (3) en de resultaten van het onderzoek van de inspectie SZW Verordening Tegenprestatie van november 2015 (4) dat 20 gemeenten de tegenprestatie niet correct uitvoeren. Klopt het dat de gemeente Amsterdam, met bijna 40.000 bijstandsgerechtigden, de tegenprestatie niet goed uitvoert?

4 Zo ja, wat heeft u gedaan om deze gemeente, na eerste berichtgeving van bijna 2.5 jaar geleden, weer in het wettelijke gareel te krijgen?

5 Kunt u een overzicht geven van de maatregelen die u heeft genomen om al deze 20 gemeenten die willens en wetens de wet aan hun laars lappen betreffende de tegenprestatie en waarvan u al ruim een jaar op de hoogte bent, alsnog de wet correct te laten uitvoeren?

6 Kunt u een uitleg geven van de opmerking in het journaal dat slechts 3% van de bijstandsgerechtigden een tegenprestatie levert? Waar zijn deze cijfers op gebaseerd?

7 Kunt u deze vragen vóór het Algemeen Overleg Participatiewet op 26 januari 2017 beantwoorden?