CDA blij met techniekpact

Source: M. (Mustafa) Amhaouch i, published on Thursday, December 8 2016.

Het CDA is blij met het techniekpact dat verschillende overheden, het onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar hebben gesloten. Maar op veel terreinen moet nog wel het nodige gebeuren, om dit pact tot een succes te maken.

Het pact werd deze week besproken in de Tweede Kamer. De bedoeling van het pact is om het belang van techniek voor onze samenleving meer onder de aandacht te brengen, en meer mensen voor techniek te laten kiezen. Hiervoor zijn 12 doelen opgesteld.

Het onderwijs vormt de basis voor techniek en het is belangrijk om dit dan ook goed te organiseren. Dat begint al in het basisonderwijs. Om de interesse al op jonge leeftijd te wekken kunnen kinderen door middel van spelletjes en projecten kennis maken met techniek. De financiering hiervoor gaat echter drastisch omlaag en het CDA betreurt dit.

CDA woordvoerder Amhaouch had meer punten van kritiek. “Technisch onderwijs moet toegankelijk zijn. Maar er zijn in Nederland 200 gemeenten die geen technisch vmbo aanbieden. Ook steden als Utrecht en Tilburg horen hierbij! Daarnaast dreigen verschillende technische vmbo’s te verdwijnen vanwege een tekort aan docenten of verouderde technische apparatuur. Een kwalijke zaak. Tegelijkertijd zijn er ook verschillende technische universiteiten die een studentenstop hebben ingesteld. Het CDA vindt dat dit niet kan, nu de roep om technici zo groot is.”

Amhaouch pleitte voor om-, her- en bijscholing om het tekort aan technici op te vangen. Als voorbeeld noemde hij hierbij de bankensector. “De komende jaren gaan hier veel banen verdwijnen. Deze mensen zouden mooi in de techniek aan de slag kunnen.” Ook vijftigplussers zouden hiervoor ingezet kunnen worden.