Drs. A.J.M. (Antoinette) Laan-Geselschap

foto Drs. A.J.M. (Antoinette) Laan-Geselschap
bron: Website VVD.nl
Source: Parlement.com.

Antoinette Laan (1965) was van 31 oktober 2017 tot 31 maart 2021 Tweede Kamerlid voor de VVD. Zij was fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Rotterdam en in 2010-2014 was zij wethouder van sport, cultuur en recreatie van Rotterdam. Daarvoor was mevrouw Laan onder meer lid van het dagelijks bestuur van deelgemeente Kralingen-Crooswijk. Mevrouw Laan was woordvoerder zorg (o.a. wet langdurige zorg, WMO, mantelzorg, pgb, toezicht). Sinds 6 april 2021 is zij wethouder van Schiedam.

VVD
in de periode 2017-2021: lid Tweede Kamer

1.

First names

Antoinette José Marie (Antoinette)

2.

Personal data

Place and date of birth
Enschede, 6 April 1965

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1995

4.

Main functions and occupations

  • lid gemeenteraad van Rotterdam, from 26 March 2014 until 9 November 2017
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 October 2017 until 31 March 2021
  • wethouder (belast met stedelijke ontwikkeling, huisvesting, industrie, havenontwikkeling en sport) van Schiedam, from 6 April 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
  • voorzitter Raad van Bestuur Stichting Erasmus Sport, from 1 December 2015
  • lid curatorium Marnix Gymnasium te Rotterdam, from 31 March 2018

Previous
  • lid Raad van Toezicht NISB (Nederlandse Invaliden Sportbond), from October 2013 until 31 October 2017
  • lid Straatnamencommissie gemeente Rotterdam, from 16 September 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Honorary positions
lid Comité van Aanbeveling 'Kleine Heldenhuis' Rotterdam, from 1 June 2017

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
  • In de periode 2017-2019 was zij woordvoerster politie, veiligheid (terrorismebestrijding, cyber security, rampen), ruimtelijke ordening en Omgevingswet

9.

Miscellaneous

Private life
Was in 1997 Nederlands kampioen parlementair debatteren

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.