Drs. A.J.M. (Antoinette) Laan-Geselschap

foto Drs. A.J.M. (Antoinette) Laan-Geselschap
bron: Website VVD.nl
Source: Parlement.com.

Rotterdamse VVD-politica, die drieënhalf jaar Tweede Kamerlid was. Voor zij Kamerlid werd onder meer lid van het dagelijks bestuur van deelgemeente Rotterdam-Kralingen-Crooswijk en raadslid (fractievoorzitter) en wethouder van sport. cultuur en recreatie in de havenstad. Als Kamerlid woordvoerder zorg (onder meer Wet langdurige zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, mantelzorg, persoonsgebonden budget en toezicht) en ook enige tijd voor politie, veiligheid en ruimtelijke ordening. Scherp debater, maar feitelijk toch meer een (lokaal) bestuurder. Haar echtgenoot was in 2017 eveneens korte tijd VVD-Tweede Kamerlid. Sinds 6 april 2021 is zij wethouder van Schiedam.

VVD
in de periode 2017-2021: lid Tweede Kamer

1.

First names

Antoinette José Marie (Antoinette)

2.

Personal data

Place and date of birth
Enschede, 6 April 1965

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1995

4.

Main functions and occupations

  • lid gemeenteraad van Rotterdam, from 26 March 2014 until 9 November 2017
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 October 2017 until 31 March 2021
  • wethouder (belast met stedelijke ontwikkeling, huisvesting, industrie, havenontwikkeling en sport) van Schiedam, from 6 April 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
  • voorzitter Raad van Bestuur Stichting Erasmus Sport, from 1 December 2015
  • lid curatorium Marnix Gymnasium te Rotterdam, from 31 March 2018

Previous
  • lid Raad van Toezicht NISB (Nederlandse Invaliden Sportbond), from October 2013 until 31 October 2017
  • lid Straatnamencommissie gemeente Rotterdam, from 16 September 2019

Honorary positions
lid Comité van Aanbeveling 'Kleine Heldenhuis' Rotterdam, from 1 June 2017

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
Was in 1997 Nederlands kampioen parlementair debatteren

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.