Geleidende brief - Wijziging van het Reglement van Orde en de Regeling Grote Projecten in verband met de overdracht van de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de vaste commissie voor Financiën en de opheffing van de commissie voor de Rijksuitgaven

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 34624 - Overdracht taken van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de vaste commissie voor Financiën en opheffing commissie voor de Rijksuitgaven.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van het Reglement van Orde en de Regeling Grote Projecten in verband met de overdracht van de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de vaste commissie voor Financiën en de opheffing van de commissie voor de Rijksuitgaven; Geleidende brief; Geleidende brief
Document date 07-12-2016
Publication date 07-12-2016
Nummer KST346241
Reference 34624, nr. 1
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

34 624 Wijziging van het Reglement van Orde en de Regeling Grote Projecten in verband met de overdracht van de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de vaste commissie voor Financiën en de opheffing van de commissie voor de Rijksuitgaven

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 6 december 2016

De vaste commissie voor Financiën doet u hierbij toekomen een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde en de Regeling Grote Projecten in verband met de overdracht van de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de vaste commissie voor Financiën en de opheffing van de commissie voor de Rijksuitgaven.

Naar het gevoelen van de commissie Financiën zijn de voorgestelde wijzigingen van eenvoudige aard. De Kamer wordt in overweging gegeven het voorstel zonder vooronderzoek in openbare behandeling te nemen, onder toepassing van artikel 153, derde lid, tweede volzin, van het Reglement van Orde.

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, Duisenberg


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.