Mr. ing. R.A.J. (Rutger) Schonis

foto Mr. ing. R.A.J. (Rutger) Schonis
bron: D66
Source: Parlement.com.

Uit Zeeland afkomstig Tweede Kamerlid in de periode oktober 2018 en maart 2021. Was in de fractie van D66 woordvoerder infrastructuur en waterstaat en sprak onder andere over verkeersveiligheid, zee- en binnenvaart en spoorvervoer. Werkte voor hij Kamerlid werd onder meer bij Grontmij en bij de Milieudienst van Rijnmond. Sinds 2007 is hij jurist omgevingsrecht en sinds 2017 was hij als zelfstandig ondernemer op dat terrein actief. Verder maakte hij deel uit van Provinciale Staten van Zeeland. Werd bij zijn afscheid door de Kamervoorzitter getypeerd als een van de aardigste en liefste Kamerleden. Is sinds mei 2022 wethouder van Middelburg.

D66
in de periode 2018-2021: lid Tweede Kamer

1.

First names

Rutger Adrianus Joost (Rutger)

2.

Personal data

Place and date of birth
Middelburg, 10 August 1976

3.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66)

4.

Main functions and occupations

  • lid Provinciale Staten van Zeeland, from March 2015 until October 2018
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 October 2018 until 31 March 2021
  • wethouder (van ruimtelijk beleid, wonen, financiën, economie en toerisme) van Middelburg, from 12 May 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Derived functions
lid ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 12 February 2019 until 3 February 2021

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until March 11, 2020.