Drs. M. (Martin) Wörsdörfer

foto Drs. M. (Martin) Wörsdörfer
bron: Website VVD.nl
Source: Parlement.com.

Voormalige VVD-fractievoorzitter in de Haagse gemeenteraad, die zich gedurende zijn vierjarige Tweede Kamerlidmaatschap vooral bezighield met de jeugdbeleid (Jeugdwet, jeugdgezondheidszorg). Sprak daarnaast geregeld over armoedebeleid- en schulpverlening, informatietechnologie en ondernemerschap. Werkte voor hij Kamerlid werd als specialist vennootschapsbelasting bij de Belastingdienst en was daarvoor belastingadviseur in het bedrijfsleven. Timmerde niet zeer aan de weg, maar koos voor samenwerking met collega's uit andere fracties. Sinds mei 2022 is hij wethouder van Oostzaan.

VVD
in de periode 2017-2021: lid Tweede Kamer

1.

First name

Martin (Martin)

2.

Personal data

Place and date of birth
Enschede, 20 January 1972

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1996

4.

Main functions and occupations

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 31 March 2021
  • voorzitter Holland Quaestor, from 1 July 2021 (vereniging van Corporate Service Providers)
  • wethouder (van financiën, vastgoed, economie en evenementen) van Oostzaan, from 23 May 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/6)
  • voorzitter Rekeningencommissie, gemeenteraad van 's-Gravenhage
  • voorzitter Stichting Just Peace The Hague, from January 2018 until March 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
  • Was in de periode 2017-2019 woordvoerder economische zaken (mededinging, consumenten, marktordening, midden- en kleinbedrijf, digitalisering)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until February  6, 2020.