CDA tegenstander staatswiet

Source: M.M. (Madeleine) van Toorenburg i, published on Friday, September 23 2016.

Het CDA ziet niets in het voorstel van D66 om de wietteelt te laten reguleren door de staat. CDA Woordvoerder Madeleine van Toorenburg: “Naast de gezondheidsrisico's zorgt drugs voor veel sociale overlast. We moeten daarom niet overgaan tot een beleid waar de overheid drugs normaliseert met een keurmerk.”

“De risico's van drugsgebruik, ook softdrugs, zijn onverminderd hoog. Het is zelfs naïef om de samenleving voor te spiegelen dat er gezonde softdrugs bestaan. Ook wiet heeft veel negatieve effecten op lange en kortere termijn, vooral voor jongeren. We weten bijvoorbeeld dat de schoolprestaties van jongeren achteruitgaan bij drugsgebruik. Ook vertonen die jongeren vaker crimineel gedrag. Waarom zouden we dit willen accepteren?”

Het CDA juicht het gedoogbeleid ook niet toe, maar vindt, in tegenstelling tot D66, dat we juist naar een restrictiever beleid toe moeten en meer moeten doen aan preventie. “De stelling dat je de strijd tegen drugs toch niet wint en je daarom maar gewonnen moet geven en het beter kan faciliteren, vind ik ten principale de verkeerde weg. Het is bovendien cynisch om te stellen dat de overheid dan maar beter aan drugsgebruik kan verdienen via het belastingstelsel. We moeten drugs juist ontmoedigen in plaats van het te institutionaliseren.”

Het CDA is dan ook niet gevoelig voor de lobby van de softdrugsindustrie. De georganiseerde teelt die hier en daar wordt voorgesteld, leidt echt niet tot een betere samenleving voor onze kinderen. Daarbij moeten we niet vergeten dat de meeste in Nederland geteelde wiet wordt geëxporteerd naar het buitenland. Dat zal met dit voorstel echt niet afnemen.

“Bovendien, als we verruiming toestaan dan kunnen we niet langer het ingezetenecriterium hanteren waarmee we drugstoeristen uit het buitenland kunnen weren. Met liberalisering wordt Nederland het drugs-productieland van Europa. Met alle gevolgen van dien. Het CDA zal zich daarom blijven verzetten tegen de normalisering. Nederland dreigt de wietschuur van Europa te worden en daar werken wij niet aan mee.”