CDA: verschuiving drugsafvaldumpingen zorgwekkend

Source: M. (Mustafa) Amhaouch i, published on Thursday, May 12 2016.

Het aantal dumpingen van drugsafval in de provincie Noord-Brabant is in de jaren tot en met 2014 flink gestegen. Dat blijkt uit het antwoord van minister Plasterk op Kamervragen van het CDA. De provincie schat een aantal van 180 dumpingen op haar grondgebied in 2014. In 2015 lijkt dit aantal gedaald, maar heeft er in feite een verschuiving naar andere provincies plaatsgevonden, met name naar Limburg en in mindere mate, naar Gelderland. De meest recente opgave van de provincie Limburg meldt 59 dumpingen op Limburgs grondgebied in 2014 en 106 in 2015. Het opruimen van synthetisch drugsafval en het afval van wietkwekerijen heeft Brabantse en Limburgse gemeenten in de jaren 2014 en 2015 enkele miljoenen euro’s gekost.

Ondermijningsteams

Het CDA vindt het zeer zorgwekkend dat er geen sprake is van een daling van het aantal dumpingen in Brabant, maar van een verschuiving naar andere provincies. Er was een tijdelijk project met ondermijningsteams om de drugslaboratoria aan te pakken, maar dat project liep maar tot afgelopen november. De minister heeft toegezegd dat hij met burgemeesters in overleg gaat over mogelijke voortzetting van deze ondermijningsteams. Hij komt hier voor de zomer op terug bij de voortgangsrapportages.

Cofinanciering voor opruiming drugsafval

Gemeenten zijn niet verplicht het afval op te slaan in afwachting van de resultaten van tests.

Maar het CDA vraagt zich af of de gemeenten wel over voldoende capaciteit en geld beschikken om het gedumpte afval op te kunnen ruimen. Om de financiële consequenties van het dumpen van drugsafval voor gemeenten op te vangen, stelt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in de periode 2015-2017 jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar voor cofinanciering van de opruiming van drugsafvaldumpingen (maximaal 50% van de kosten). Via een convenant zijn afspraken gemaakt over de verdeling van het geld over de provincies en de uitkering ervan door de provincies aan rechthebbende gemeenten en grondeigenaren.