Tweede Kamer stemt voor krachtig signaal tegen discriminatie

Source: M. (Mustafa) Amhaouch i, published on Friday, June 17 2016.

De regering moet intensiever samenwerken met het bedrijfsleven in het bestrijden van discriminatie. Dat was samengevat het CDA-standpunt tijdens een debat over discriminatie in de Tweede Kamer.

Tijdens het debat stond specifiek het Nationaal Actieprogramma tegen Discriminatie centraal. Het CDA stelt dat het programma vooral gericht is op de publieke sector, maar dat er nog te weinig aandacht is voor de rol die het bedrijfsleven kan spelen in het bestrijden van discriminatie. CDA woordvoerder Mustafa Amhaouch: ‘de minister kan de bewustwording van discriminatie in het bedrijfsleven ondersteunen, juist door gebruik te maken van goede ervaringen in het bedrijfsleven zelf. Daar hebben de huidige en de toekomstige generaties profijt van’, aldus Amhaouch. Daarom moet de regering naar de mening van de CDA-fractie in samenwerking met deze koplopers een krachtig signaal voor de hele private sector afgeven. Tijdens het debat diende het CDA een motie in (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30950-95.html )waarin de regering wordt verzocht om in overleg met werkgevers te komen tot initiatieven die de bewustwording van discriminatie en vooroordelen vergroten, en de Kamer hierover dit najaar te informeren. Deze motie werd met brede steun van de Kamer aangenomen.