Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie

Source: Parlement.com.

Dit was de naam van het ministerie van Binnenlandse Zaken, nadat bij de formatie van het vierde kabinet-Drees i de afdelingen Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie waren overgeheveld van Economische Zaken.

Daarmee kon de benoemde staatssecretaris Schmelzer i minister Struycken i bijstaan bij diens werkzaamheden als vicepremier en lid van de financieel-economische onderraad van de ministerraad. In 1959 gingen deze taken over naar Algemene Zaken i en kreeg het ministerie weer de naam Binnenlandse Zaken.

 

Meer over