G.J. (Gijs) van Dijk

foto G.J. (Gijs) van Dijk
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Flickr / Partij van de Arbeid
Source: Parlement.com.

Gijs van Dijk (1980) was van 23 maart 2017 tot 15 februari 2022 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij was vicevoorzitter van de FNV en eerder bestuurder en afdelingshoofd bij de Algemene Onderwijsbond. Daarvoor werkte hij bij de HBO-raad. De heer Van Dijk woont in Den Burg (Texel). Hij hield zich als Kamerlid bezig met sociale zaken en werkgelegenheid, defensie, financiën, binnenlandse zaken, buitenlandse handel, wonen en rijksdienst en Koninkrijksrelaties.

PvdA
in de periode 2017-2022: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Gijs Jan (Gijs)

Place and date of birth
Leiden, 11 October 1980

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • PvdA (Partij van de Arbeid), until 2003
 • GroenLinks, from 2003 until 2015
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 2015

3.

Main functions and occupations

 • adviseur PA (Public Affairs), HBO-raad, from August 2005 until August 2007
 • sectorbestuurder voortgezet onderwijs, AOb (Algemene Onderwijsbond), from August 2007 until September 2010 (actieleider)
 • hoofd afdeling beleid, kennis en onderzoek en afdeling buitendienst, AOb (Algemene Onderwijsbond), from September 2010 until May 2013
 • vicevoorzitter FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), from May 2013 until 23 March 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 15 February 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/3)
 • covoorzitter Stichting van de Arbeid, until March 2017
 • werknemerslid SER, from July 2013 until March 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
lid parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 25 May 2021 until January 2022

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/6)
 • Diende in 2019 een initiatiefwetsvoorstel in tot invoering van een minimumuurloon (35.335)
 • Diende in 2020 een initiatiefwetsvoorstel in over een recht op onbereikbaarheid (voor werknemers) (35.536)
 • Nam in 2021 de medeverdediging over van Kirsten van den Hul van een initiatiefwetsvoorstel van ChristenUnie, SP, PvdA en GroenLinks over verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (35.761)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was als FNV-bestuurder campagneleider bij onder meer de jongerenbeweging Young & United en bij grote demonstraties van de FNV over koopkracht en echte banen
 • Trad in februari 2022 terug als Tweede Kamerlid, vanwege een tegen hem ingesteld onderzoek naar 'ongewenst gedrag binnen de privésfeer'. In juni concludeerde een onderzoeksbureau dat er inderdaad sprake was geweest van dergelijk gedrag en niet alleen in de privésfeer. Het partijbestuur sloot daarom terugkeer in de Kamer of anders bestuursfuncties voor vier voor hem uit. Hij kondigde aan daartegen in beroep te gaan. De beroepscommissie van de PvdA concludeerde in oktober 2022 dat het PvdA-bestuur de zaak onzorgvuldig had afgehandeld en had kunnen volstaan met een interne berisping. Het bestuur van de PvdA nam de conclusie van de beroepscommissie over en bood haar excuses aan voor het verloop van de procedure.

Non-acceptance of political functions
 • lid Tweede Kamer, May 2022 (vacature-Ploumen)
 

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.