Drs. R.A.A. (Rob) Jetten

foto Drs. R.A.A. (Rob) Jetten vergrootglas
bron: Rob Jetten
Source: Parlement.com.

Rob Jetten (1987) is sinds 9 oktober 2018 fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van D66 i. Sinds 23 maart 2017 was hij al lid van deze fractie. Hij was eerder gemeenteraadslid (fractievoorzitter) in Nijmegen en voorzitter van de Jonge Democraten. Hij werkte bij ProRail als regiomanager bouwmanagement in Noord-Oost-Nederland. Tot aan zijn verkiezing tot fractievoorzitter was de heer Jetten woordvoerder economische zaken, klimaat en energie, gaswinning, spoor en democratische vernieuwing.

D66
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, kandidaat Tweede Kamer

1.

First names

Rob Arnoldus Adrianus (Rob)

2.

Personal data

Place and date of birth
Veghel, 25 March 1987

3.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66)

4.

Main functions and occupations

  • adviseur ProRail, from August 2013 until December 2014
  • regiomanager Bouwmanagement, Regio Noord-Oost Nederland (standplaats Zwolle), ProRail, from December 2014 until 23 March 2017
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017
  • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 9 October 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous
  • lid Raad van Advies ISO (Interstedelijk Studenten Overleg), from July 2012 until April 2016

Honorary positions (2/3)
  • ambassadeur Stichting All4Small, from 15 November 2019
  • lid Comité van Aanbeveling Landelijk Congres der Bestuurskunde 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
  • Nam in 2018 de medeverdediging van Stientje van Veldhoven over van het initiatiefwetsvoorstel-Klimaatwet over een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel was in 2016 in eerste instantie door Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GL) ingediend en in 2017 medeondertekend door D66, SP en ChristenUnie. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III werd afgesproken dat er een Klimaatwet zou komen. Na onderhandelingen werden in juni 2018 VVD en CDA medeondertekenaars van het aangepaste initiatiefvoorstel. Dit wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer op 28 mei 2019 en is verheven tot wet (Klimaatwet) en gepubliceerd in het Staatsblad op 10 juli 2019. (34.534)
  • Diende in 2019 samen met Kees Verhoeven een initiatiefwetsvoorstel in over verankering van de Europes Unie in de Grondwet (eerste lezing). De Tweede Kamer verwierp dit wetsvoorstel in 2021. (35.202)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
  • Hij liep tijdens zijn studie stage bij D66-Tweede Kamerlid Gerard Schouw
 

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.