Libertarische Partij en Tweede Kamerverkiezingen 2017

Source: Parlement.com.

De Libertarische Partij (LP) i had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Robert Valentine als lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma had geen titel.

1.

Verkiezingsprogramma 2017

Het is vooral gericht op meer vrijheid voor het individu. Speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 i waren:

Economie/begroting

 • invoering van een 15,6% vlaktaks met een belastingvrije som van € 20.000.
 • verlaging van de vennootschapsbelasting naar 10%. Uiteindelijk moet deze belasting afgeschaft worden;
 • zo snel mogelijk afbouwen van het begrotingstekort. In de toekomst moet het hebben van een staatsschuld verboden zijn.
 • afschaffing van het algemeen verbindend verklaren van cao’s en het verplichten van arbeidsvoorwaarden.
 • afschaffen van ontwikkelingshulp betaald van belastinggeld.
 • afschaffen van het wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimumloon moet vervangen worden door (bindende) afspraken tussen werknemer, vakbond en werkgever.
 • gemeenten mogen samen met de plaatselijke ondernemers zelf te bepalen wanneer winkels open mogen zijn. De enige beperking is dat er geen extra overlast voor omwonenden mag zijn.
 • minder regels op zaken als prijs, sterkte, of hoeveelheid die mag worden geproduceerd of gekocht van welke product dan ook.

Europa

 • Nederland moet uit de EU stappen en zich aansluiten bij de Europese Vrijhandelsassociatie, die bestaat uit Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. De samenwerking tussen de EVA-landen beperkt zich tot vrijhandel.
 • afschaffen van landbouwsubsidies van de EU.
 • invoeren van een nieuwe nationale valuta naast de euro, zoals een gulden. Iedereen is vrij om te betalen met een valuta naar keuze. We pleiten ook voor de volledige scheiding van geld en staat.

Zorg

 • afschaffen van het verplichte eigen risico.
 • over vier jaar moet de verzekeringsplicht afgeschaft zijn.
 • afschaffen van de beperkte keuzevrijheid van zorgaanbieders.
 • afschaffen van de collectieve verzekeringen.
 • iedereen heeft het recht om medische hulp of vaccinatie te weigeren.
 • wilsbekwame mensen hebben het recht om hun leven te beëindigen wanneer zij dat willen. Anderen, zoals artsen en verpleegkundigen, zijn nooit verplicht hieraan mee te werken.

Veiligheid en justitie

 • er moet meer ruimte komen voor particuliere veiligheidsbedrijven, al dan niet verbonden aan verzekeraars.
 • afschaffen van het verbod op wapenbezit en invoering van een brevetsysteem. De persoon die zo’n brevet aanvraagt, zal aan een aantal voorwaarden moeten voldoen.
 • afschaffen van de algemene identificatieplicht. Iedere privépersoon en iedere particuliere organisatie is wél vrij om legitimatie te eisen van een persoon bij het afsluiten van een contract of het betreden van het grondgebied van een eigenaar.
 • afschaffen van door de overheid betaalde politie en beveiliging bij voetbalwedstrijden en evenementen.
 • legalisering van softdrugs.
 • misdadigers moeten alle schade vergoeden aan het slachtoffer.

Defensie

 • de LP is tegenstander van buitenlandse interventies.
 • als de overheid dus met wapens wil ingrijpen, zal ze het geld daarvoor via crowdfunding bij elkaar moeten krijgen. Dit betekent dat iedere burger zelf kan bepalen of hij wel of niet wil bijdragen aan een gewapend conflict.
 • de LP wil terug naar een slagvaardige en betaalbare defensie, primair bedoeld voor het verdedigen van Nederlandse belangen.

Overig

 • afbouwen van de subsidie van de publieke omroep in de loop van vier jaar, terwijl er nieuwe vormen van financiering worden gezocht.
 • Nederland moet zo snel mogelijk uit organisaties als de Verenigde Naties en de NAVO stappen.
 • de LP stelt een systeem van immigratie in drie stappen voor. Een immigrant heeft dan een toeristenvisum nodig om in Nederland te wonen en werken of later een permanente verblijfsvergunning wil verkrijgen. Het toeristenvisum is 5 jaar geldig. Na het verlopen van het toeristenvisum kan de houder dit visum laten omzetten naar een permanente verblijfsvergunning. Deze verblijfsvergunning kent dezelfde rechten als een toeristenvisum, maar met een sterkere rechtsbescherming tegen uitzetting. Na een tweede periode van 5 jaar kan de houder van een permanente verblijfsvergunning het staatsburgerschap aanschaffen.

Letterlijke tekst

 

Meer over