VNL en Tweede Kamerverkiezingen 2017

Source: Parlement.com.

VoorNederland (VNL) i had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Jan Roos i als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidde 'Voor Nederland - Verkiezingsprogramma 2017-2012'.

1.

Verkiezingsprogramma 2017

VNL ging de verkiezingen in met het programma: 'Voor Nederland - Verkiezingsprogramma 2017-2012'. Het programma richtte zich vooral op lage belastingen, meer veiligheid, minder immigratie, minder EU en meer democratie.

Speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 i waren:

Economie/begroting

 • Eén laag tarief in de inkomstenbelasting (vlaktaks) van 25 procent.
 • Een belastingvrije voet van 10.000 euro.
 • Eén btw-tarief van 15 procent.
 • 10 procent lagere accijnzen op brandstof, alcohol en tabak.
 • Gezonde overheidsfinanciën: van een begrotingstekort naar een begrotingsoverschot.
 • stoppen met ontwikkelingshulp, behalve noodhulp. Geen hulp, maar handel.

Zorg

 • AOW verhogen en de leeftijd vastzetten op 67. Deze wordt daarna niet meer verhoogd.
 • Individualiseer de zorg: vrije keuze basispakket, lagere maandelijkse premie, lager eigen risico.
 • Weg met corporatisme in de zorg.

Onderwijs

 • Geen samenvoeging van het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs.
 • Selectie aan de poort: bij HBO, WO en lerarenopleiding.
 • Individualisering in het onderwijs, leerlingen de ruimte geven om op eigen niveau te werken.
 • Hogere salarissen voor leraren.

Veiligheid en justitie

 • 1 miljard extra voor politie, justitie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
 • Hogere straffen voor zware misdrijven.
 • Levenslang is levenslang.
 • Meer agenten en betere bewapening van agenten.
 • Een puntenpaspoort voor mensen met een dubbele nationaliteit, bij verlies van alle punten vervalt het Nederlanderschap.
 • Meer dan 5 miljard extra voor defensie.

Immigratie

 • Nederland gaat over immigratiebeleid, niet de EU.
 • streng immigratiebeleid, naar Australisch model.
 • immigranten kunnen de eerste 10 jaar geen aanspraak maken op onze sociale zekerheid.
 • asielzoekers worden opgevangen in de regio. Nederland kan daar financieel aan bijdragen via het budget voor noodhulp.
 • sluiting van moskeeën waar wordt opgeroepen tot geweld.
 • Nederlandse taal centraal stellen bij inburgering. Taalniveau bij inburgeringsexamen omhoog.

Europa

 • een referendum over de vraag of Nederland lid moet blijven van de huidige EU (nexit-referendum).
 • ontmanteling van de EU: terug naar de kern (alleen economische samenwerking).
 • kleinere Europese Commissie, afschaffing Europees Parlement.
 • euro splitsen in noordelijke munt en zuidelijke munt.
 • groot voorstander van handelsverdragen zolang het niet ten koste gaat van nationale soevereiniteit.

Overig

 • heractivering van de dienstplicht. Militair of sociaal. Dienstplichtigen nooit op uitzending.
 • puur ceremonieel koningschap, naar Zweeds model.
 • van twee- naar éénkamerstelsel: Eerste Kamer afschaffen.
 • provincies verdwijnen als bestuurslaag.
 • voorstander van gekozen burgemeester, bindend referendum.
 • kleine publieke omroep, één publieke tv- en radiozender.
 • meer wegen, maximumsnelheid op alle snelwegen 130 km/u, goedkoper openbaar vervoer.

Letterlijke tekst

2.

Kandidaten 2017

In onderstaand overzicht staat de top van de kandidatenlijst van VNL bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017.

 
 

Meer over