PvdA blij met kinderombudsman

Source: K. (Khadija) Arib i, published on Thursday, March 31 2011.

Marc Dullaert, bron: nationale ombudsman

Marc Dullaert is donderdag in de Tweede Kamer beëdigd als Kinderombudsman. Dat is echte winst voor kinderen. Ik heb tien jaar hard gewerkt om deze wet te realiseren. Ik vind het belangrijk dat er iemand is die aan de slag gaat met de structurele problemen van kinderen en daarbij rekening houdt met hun belevingswereld. Natuurlijk omdat kinderen afhankelijk en kwetsbaar zijn, maar vooral omdat zij de toekomst bezitten.

De PvdA vond het al langere tijd cruciaal dat er iemand komt die gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen over zaken die kinderen raken. Ten eerste omdat het lang niet altijd vanzelfsprekend is dat de regering oog heeft voor de rechten van kinderen, maar ook omdat het bewustzijn van problemen die kinderen aangaan vaak te lang op zich liet wachten.

Het is de bedoeling dat de Kinderombudsman er voortaan gelijk bij kan zijn, als er bijvoorbeeld iets mis is met de veiligheid op scholen of er in een stad te weinig kinderopvang is.