Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid Van Klaveren betreffende het beëindigen van positieve discriminatie

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34521 - Initiatiefvoorstel Beëindigen van positieve discriminatie i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid Van Klaveren betreffende het beëindigen van positieve discriminatie; Geleidende brief; Geleidende brief
Document date 31-03-2017
Publication date 18-07-2016
Nummer KST345211
Reference 34521, nr. 1
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

34 521 Voorstel van wet van het lid Van Klaveren betreffende het beëindigen van positieve discriminatie

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 18 juli 2016

Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen betreffende het beëindigen van positieve discriminatie.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Van Klaveren


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.