Dementiezorg ‘over de wetten heen’

Source: H.C.M. (Henk) Krol i, published on Wednesday, July 6 2016.

Mensen met dementie en hun mantelzorgers verdienen het dat er aandacht is voor dementiezorg ‘over de wetten heen’.

Mijn inbreng bij het algemeen overleg Dementiezorg met staatssecretaris Van Rijn:

“De afgelopen periode is casemanagement feitelijk afgebroken. Betrokken partijen werkten slecht samen, verzekeraars trokken in toenemende mate hun handen er vanaf. Hierdoor zijn er wachtlijsten ontstaan en is in bepaalde regio’s helemaal geen casemanagement meer beschikbaar. Bij de reguliere wijkverpleging is er vaak te weinig tijd of expertise.

Na vele alarmsignalen is staatssecretaris Van Rijn met betrokken partijen om de tafel gegaan. En deze week kwam er een eerste aanzet. Het was natuurlijk te verwachten dat er op deze korte termijn geen uitgewerkt, doortimmerd plan zou liggen. Vanuit dat perspectief stelt 50PLUS: wat jammer dat er niet eerder actie is ondernomen, ondanks die vele signalen. Wat jammer dat er zoveel kostbare tijd verloren is gegaan. En jammer is hierbij zéér mild uitgedrukt. Mensen hebben daar last van, hun mantelzorgers hebben er last van. Zo onnodig, zo triest.

Wat bij deze staatssecretaris steeds terugkeert, is dat problemen te lang niet serieus worden genomen. Totdat het echt niet langer gaat en dan moet er weer puin geruimd worden. Waarom toch die aanpak?

50PLUS steunt het Deltaplan dementie in haar verbindende, aanjagende rol. Wij vragen de staatssecretaris om dit, in samenspraak, nauwgezet te volgen. Daarnaast vraagt 50PLUS om een nader gespecificeerde, ambitieuze planning. Want nu is het niet geheel duidelijk wat er wanneer bereikt moet zijn. Kan de staatssecretaris garanderen dat de wachtlijsten uiterlijk voor 1 december zijn weggewerkt?

In de brief en in het plan staat dat er nu rust en herstel nodig is. Mensen die casemanagement ontvangen en hun mantelzorgers, raken deze niet meer kwijt. Graag horen wij van staatssecretaris Van Rijn of hij ook daadwerkelijk hiervoor garant staat.

Na rust en herstel volgt opbouw. Wederopbouw, zou ik haast willen zeggen. De staatssecretaris vindt het onverstandig om vanuit de regering een blauwdruk op te leggen, maar nogmaals vragen wij hem hier wel de regie te nemen als systeemverantwoordelijke, gezien het grote belang én de urgentie.

50PLUS is blij dat er aandacht is voor dementiezorg ‘over de wetten heen’. Wij hebben de aangenomen motie van mevrouw Bruins Slot over het opnemen van een aparte aanspraak op casemanagement in de Zorgverzekeringswet van harte medeondertekend. Het is namelijk van levensbelang om casemanagement zowel financieel als organisatorisch goed in de steigers te zetten, zodat op geen enkel moment wetten of systemen een beletsel vormen. De mensen en hun mantelzorgers verdienen het om dit snel te realiseren.”