Interventieteams naar ondermaatse verpleeghuizen

Source: H.C.M. (Henk) Krol i, published on Wednesday, July 6 2016.

Staatssecretaris Van Rijn stuurt interventieteams naar ondermaatse verpleeghuizen. Gaan die teams als een soort curator de zaak écht overnemen en op korte termijn zorgen voor verbetering? 50PLUS dringt daar sterk op aan!

Mijn inbreng in het debat over de stand van zaken in de verpleeghuiszorg met staatssecretaris Van Rijn:

"Het verhuizen naar een verpleeghuis is een ingrijpende gebeurtenis. Voor diegene zelf en voor zijn of haar dierbaren. Op dat moment moet je er volledig op kunnen vertrouwen dat de zorg die geboden wordt veilig, waardig en goed is. Natuurlijk zijn er verschillen tussen verpleeghuizen, het is immers mensenwerk. Maar nogmaals, je moet kunnen vertrouwen op veilige, waardige en goede zorg.

We praten vanavond over een lijst met peildatum 15 maart 2016, zo blijkt uit de brief van de staatssecretaris van hedenavond. En dus zijn de gegevens niet actueel. Maar het neemt niet weg dat de zorg in teveel verpleeghuizen niet optimaal is. De zorg die daar geboden wordt,was en is om uiteenlopende redenen onder de maat. En je vader, moeder of partner zal maar net in zo’n verpleeghuis wonen. Daarom voeren we nu, vanavond, dit debat omdat snelle actie nodig is. Woorden zijn vandaag niet genoeg, nadere stappen zijn vereist.

De lijst is nu openbaar. En terecht. Je mag toch weten hoe de situatie is in een instelling waar jezelf of een dierbare verblijft! Maar nu ook graag nog per locatie en actueler.Veel gevolgde instellingen worden door de inspectie nog niet geheel vertrouwd. En maar liefst bij 11 verpleeghuizen werd in maart 2016 betwijfeld of zij de benodigde verbeteringen wel konden aanbrengen. Het is nu duidelijk waarom sommige instellingen zich niet in het beeld herkenden. Kan de staatssecretaris de Kamer op korte termijn voorzien van een actuele lijst?

Twee zaken verontrusten 50PLUS in het bijzonder. Allereerst dat de medicatieveiligheid nogal eens niet op orde blijkt te zijn. Dat is heel cruciaal, het raakt direct de persoonlijke veiligheid van bewoners! Het kan gewoon niet dat dit op zo grote schaal slecht verloopt.

En dan het feit dat personeel vaak onvoldoende is opgeleid om de complexe zorgvraag aan te kunnen.

Het was toch bekend dat de zorgzwaarte in verpleeghuizen zou toenemen. Er had vol ingezet moeten worden op hoger opgeleid personeel én op bijscholing van de huidige werknemers.Waarom heeft de staatssecretaris dit zo laten lopen? Begrijpt hij dat alle toestanden in de zorg, of het nu gaat om de WMO, de PGB-kwestie of de verpleeghuiszorg, nieuw zorgpersoneel mogelijk volledig afschrikt om te kiezen voor de ouderenzorg? En bestaand personeel tot wanhoop drijft? Daar helpt geen enkele campagne tegen.

Wanneer is de staatsecretaris eigenlijk voor het eerst geïnformeerd over de ernstige situatie in een aantal verpleeghuizen, zoals die bij de IGZ al op 15 maart bekend was, maar alleen nog niet geordend en geduid? Is de staatssecretaris tevreden over het optreden van de IGZ?

Nu komt de staatssecretaris met interventieteams. Maar wat zijn de bevoegdheden van zo’n team? Mag ik dat zien als een soort curator die binnenkomt en de zaak echt overneemt en in, ik zeg twee maanden, zorgt voor verbetering? Zijn er al teams gevormd en zijn die aan de slag? Graag reactie, dat is voor 50PLUS van groot belang.

En dan de medewerkers die hun hart en ziel steken in de zorg, met de beperkte middelen die zij hebben. We hebben vele hartverscheurende berichten van hen ontvangen.

Laten we hier niet te lang alleen maar over praten. Laat de staatssecretaris snel met actuele informatie komen, laat de interventieteams aan de slag gaan en zorg op zeer korte termijn voor veilig, waardig en goede zorg in alle verpleeghuizen!"