Creëer een nieuw samenwerkingsverband

Source: H.C.M. (Henk) Krol i, published on Monday, June 27 2016.

Er ligt nu een historische kans om de Europese Unie in de huidige vorm te ontmantelen nadat er een nieuw samenwerkingsverband is gecreëerd.

Mijn inbreng bij het plenaire debat met minister-president Rutte over de Europese Raad.

“Laten we de uitslag van het referendum in het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten aangrijpen als een kans.

In veel landen - ook in ons mooie land - leven enorme zorgen over het functioneren van de huidige Europese Unie met alle bedilzicht en verlammende besluiteloosheid. De Europese Unie met honderden Europese parlementariërs, met het verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg, met bijvoorbeeld een voorstel over onze pensioenen dat pas na het referendum bekend mocht worden. Een instituut waar de gewone burger weinig mee heeft, een moloch, met kopstukken als Schulz, Tusk en Juncker.

En het gaat dus om de Europese Unie en niet over Europa. Voor de hand liggend, maar ook de afgelopen dagen vaak door elkaar gebruikt. Iedereen is voor een sterk Europa, vrijwel iedereen is voor samenwerking tussen Europese landen, maar niet voor het instituut, niet voor een politieke unie waarbij we steeds meer soevereiniteit inleveren en regels en wetten vanuit Brussel krijgen opgelegd.

Dit is de kans, een historische kans om de Europese Unie in de huidige vorm op een gedegen en vertrouwenwekkende manier te ontmantelen nadat er een nieuw samenwerkingsverband is gecreëerd. Laten we nu een ‘pas op de plaats’ maken. Een periode waarin de Europese Unie alleen nog lopende zaken regelt en uitsluitend kwesties oppakt die absoluut niet kunnen wachten. Dus geen uitbreidingen, geen nieuwe bevoegdheden, geen nieuwe wetten en geen nieuwe regels. Laten we die tijd gebruiken voor bezinning en discussie over een nieuw samenwerkingsverband. Een nieuw samenwerkingsverband met goede afspraken, mogelijk in de vorm van een soort uitvoeringsorganisatie. Een nieuw samenwerkingsverband waarin ook het Verenigd Koninkrijk welkom is. Het kan!

Als we deze kans snel omarmen zal de rest van de wereld ook zien en begrijpen dat Europa een gedegen, goede en zeer interessante partner is en blijft. Ook al wijzigt de structuur en organisatie op termijn. Uiteindelijk kunnen we hier met z’n allen sterker uitkomen, zodat we een welvarend en veilig werelddeel blijven. Welvarend door een nieuw, vooral economisch samenwerkingsverband en veilig door een onverminderd sterke NAVO.

Een extra Europese Top, het voorstel van bondskanselier Merkel, is wat 50PLUS betreft een uitstekend moment om de ‘pas op de plaats’ te bepleiten. Is minister-president Rutte bereid dit te doen?

50PLUS steunt een eventueel raadgevend referendum over ‘voor of tegen’ het lidmaatschap van de Europese Unie; laten we niet bang zijn voor de mening van de Nederlandse bevolking. Daarbij is het belangrijk dat er ook duidelijke alternatieven zijn als men kiest voor een Nexit. 50PLUS is er van overtuigd dat een meerderheid zich tijdens een referendum positief zal uitspreken over Europese samenwerking op zich.

Tot slot: laten we stoppen met elkaar verwijten te maken. Verwijten tussen jong en oud, rijk en arm, hoogopgeleid en laagopgeleid en tussen stad en platteland. Fijn dat GroenLinks dat ook onderstreept. Nog fijner dat Alexander Pechtold van D66, anders dan zijn fractiegenoot Kees Verhoeven op twitter, zich daar bij aansluit. Een ieder heeft recht van spreken en mag voor zijn of haar mening uitkomen. Laten we samen op zoek gaan naar een samenwerkingsverband dat de steun heeft van een ruime meerderheid van de bevolking in plaats van een krappe meerderheid.”