Sociale Verzekeringsraad (SVR)

De Sociale Verzekeringsraad (SVR) werd in 1952 in het leven geroepen door het kabinet-Drees III i en was belast met de toezicht op de uitvoering van de Organisatiewet Sociale Verzekering. De Sociale Verzekeringsraad hield toezicht op het sociale zekerheidsstelsel. De SVR bestond voor tweederde uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en voor het resterende deel uit 'kroonleden' benoemd door de regering.

In 1992 publiceerde de Algemene Rekenkamer een rapport over het functioneren van de Sociale Verzekeringsraad. Volgens de Rekenkamer was het toezicht niet overeenkomstig met de bedoelingen van de wetgever. De Tweede Kamer besloot naar aanleiding hiervan tot het houden van een Parlementaire enquête. De enquêtecommissie kwam tot de conclusie dat de Sociale Verzekeringsraad vervangen diende te worden door een onafhankelijk College van Toezicht, waarvan de leden door de Kroon zouden worden benoemd.

In 1994 werd daarom de SVR opgevolgd door het College van Toezicht Sociale Verzekeringen i (Ctsv). In 2002 werd vervolgens de Inspectie Werk en Inkomen opgericht en daarmee kwam een einde aan het Ctsv. Sinds 2016 is de inspectie opgegaan in de Inspectie SZW i (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).