Brexit: stel de burger centraal

Source: H.C.M. (Henk) Krol i, published on Friday, June 24 2016.

'De uitslag van het Britse referendum laat zien dat steeds meer mensen de Europese Unie in de huidige vorm niet langer steunen. Ook in Nederland merk ik,als ik goed luister, dat de meningen zeer verdeeld zijn', aldus Henk Krol.

'Samenwerking tussen Europese landen is verstandig, wijs en goed, maar niet binnen de Europese Unie zoals die is verworden. De inwoners van Europa willen geen bedilzucht en verlammende besluiteloosheid. Laat de volksvertegenwoordiging in alle Europese landen zijn werk goed doen. Luisteren naar de bevolking en zoeken naar een goede oplossing. We moeten zeker niet doordraven met oogkleppen op.

Een eventueel referendum in Nederland krijgt de volle steun van 50PLUS, maar ook bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer kan de kiezer al een duidelijke keuze maken.

50PLUS kiest daarbij voor een ‘pas op de plaats’. Een periode waarbij de Europese Unie alleen nog lopende zaken regelt en uitsluitend kwesties die absoluut niet kunnen wachten oppakt, zoals de uittreding van Groot-Brittannië of een deel daarvan. Dus geen uitbreidingen, geen nieuwe bevoegdheden meer aannemen of uitdelen en geen nieuwe wetten en regels. Het is nu tijd voor bezinning en discussie over een nieuwe vorm van Europese samenwerking waarbij de burger centraal staat.’