Financiële ondersteuning afsplitsingen vervalt!

Source: H.C.M. (Henk) Krol i, published on Wednesday, June 22 2016.

Kamerleden die zich afscheiden van hun fractie krijgen in de toekomst geen financiële vergoeding voor ondersteuning meer. Afgesplitste Kamerleden mogen zich ook geen ‘fractie’ noemen, maar heten voortaan ‘groep’. Dat is het voorstel van de werkgroep Fractievorming. 50PLUS had liever gezien dat het probleem rond partijafsplitsingen fundamenteel was opgelost: in de Grondwet.

Een werkgroep bestaande uit Tweede Kamerleden van diverse fracties heeft zich de afgelopen maanden gebogen over afsplitsingen van fracties binnen de Kamer, de zogenaamde ‘zetelrovers’. Regelmatig scheiden Kamerleden zich immers af van de fractie waarin zij, namens een partij, gekozen zijn en zitting hebben. Bij een Kamermeerderheid leefde de wens om het verschijnsel ‘fractieafsplitsingen’ tegen het licht te houden. De werkgroep Fractievorming boog zich over de directe en indirecte gevolgen daarvan.

De werkgroep kwam met voorstellen die bij de volgende zittingsperiode van de Tweede Kamer zouden moeten ingaan. Zo wordt er na de komende verkiezingen voortaan gesproken over ‘fracties’ en ‘groepen’. Leden die op dezelfde partijlijst staan en gekozen worden, worden als één fractie beschouwd. Ook als er slechts één kandidaat van een lijst gekozen wordt, is dit een fractie. Leden die echter niet tot een fractie behoren omdat ze zich hebben afgescheiden worden voortaan betiteld als ‘groep’.

Ook in de Regeling Financiële Ondersteuning Fracties komen wijzigingen. Na een afscheiding of splitsing ontstaan nu nog twee fracties. Het beschikbare budget wordt momenteel verrekend en over de twee fracties verdeeld. In het voorstel van de werkgroep verandert dat: een afgesplitst Kamerlid (groep) krijgt in het vervolg géén financiële vergoeding voor ondersteuning meer. Afgescheiden Kamerleden vormen immers geen fractie meer, maar een groep.

Fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer Henk Krol maakte deel uit van deze werkgroep Fractievorming, die vandaag met een rapportage kwam (foto). Henk Krol is tevreden met de uiteindelijke aanbevelingen van de werkgroep, maar was liever een stap verder gegaan. “Het fundamentele probleem rondom ‘afsplitsingen’ blijft onaangeroerd”, liet hij in het rapport optekenen. “Wie op een kieslijst staat, vertegenwoordigt een partij. Wie het partijlidmaatschap verliest, moet ook de Kamerzetel verliezen. In mijn ogen zou de Grondwet hiertoe gewijzigd moeten worden.”

Henk Krol hoopt dat deze nieuwe regeling niet leidt tot een soort ‘spook-Kamerleden’ die na hun afsplitsing vrijwel niets meer inbrengen en niet functioneren als goed volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer.