VVD wil ruimte voor langeafstandsbus en hervorming van de taximarkt

Source: B.G. (Betty) de Boer i, published on Friday, April 1 2016, 2:17.

De VVD wil meer ruimte voor de langeafstandsbus, makkelijker kunnen betalen in het openbaar vervoer en een stapsgewijze hervorming van de taximarkt. Lees hier welke wensen de VVD heeft voor het OV-vervoer.

Openbaar Vervoer

Ruimte voor de langeafstandsbus

Iedere reiziger zou zelf moeten kunnen kiezen of hij de trein, bus, auto of fiets gebruikt om op zijn bestemming te komen. in Duitsland en Frankrijk is de langeafstandsbus zeer succesvol. Ook in Nederland zien we inmiddels initiatieven waarbij 'intercitybussen' tussen bijvoorbeeld Eindhoven en Enschede rijden. Helaas vereist de inzet van langeafstandsbussen binnen Nederland goedkeuring van álle provincies waar de bus doorheen rijdt: een langdurig en lastig traject. De VVD ziet de langeafstandsbus als een waardevolle, betaalbare toevoeging aan het openbaar vervoer die meer flexibiliteit verdient. Daarom heeft de VVD de staatssecretaris verzocht of zij de langeafstandsbus wil omarmen door -net als in Duitsland en Frankrijk- busvervoer boven de 50 of 100 kilometer vrij te geven. Voor de zomer komt zij hier op terug.

Toegankelijk OV voor iedereen

Of je nu een beperking hebt of niet, het openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn. Met het verbeterplan 'reis gerust' heeft de staatssecretaris hiervoor al een goede eerste stap gezet. Er worden apps ontwikkeld voor reizigers met een beperking - waarmee bijvoorbeeld informatie kan worden opgevraagd over toegankelijkheid en assistentie. De VVD juicht deze inzet van harte toe, maar met alleen informatievoorziening zijn we er nog niet. Daarom is het goed dat € 666 miljoen beschikbaar is gesteld voor aanpassingen aan materieel en perrons om het openbaar vervoer toegankelijker te maken. Helaas is assistentie nog maar beperkt, voorhanden. Het VVD-lid Tim van den Wijngaard, die met zijn fysieke beperking zelf vaak tegen de grenzen van een toegankelijk ov aanloopt, heeft goede aanbevelingen gedaan voor betere mobiliteits- en daarmee ontplooiingsmogelijkheden in het openbaar vervoer. We kijken uit naar de reactie van de staatssecretaris hier op.

OV-Chipkaart

Gemak en innovatie moeten centraal staan bij het gebruik van de ov-chipkaart. Tijdens het door VVD en ChristenUnie georganiseerde rondetafelgesprek over de OV-betaalmarkt bleek dat er nog veel mogelijkheden zijn om de toegankelijkheid van deze betaalmarkt te verbeteren voor andere mobiliteitsaanbieders dan vervoerders. Ook al ziet de staatssecretaris geen problemen in een meer toegankelijke betaalmarkt, toch zijn deze aanbieders nog volledig afhankelijk van de welwillendheid van individuele vervoerders. De VVD wil geen kansen laten liggen en ziet in een toegankelijke betaalmarkt kansen om de 'deur-tot-deur'-reis te verbeteren. Daarnaast kan de reiziger met de 'Transport-on-Demand'-benadering (van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd) in het OV de reiziger meer dan nu het geval is ontzorgen en faciliteren.

Naast verbetering van het reiscomfort kunnen ook de betaalmogelijkheden laagdrempeliger. De VVD juicht het experiment van de Haagse vervoerder HTM met de European Mastercard Visa van harte toe. Hierbij wordt het verschuldigde bedrag direct afgeschreven. Een nieuwe mogelijkheid van eenvoudiger betaalverkeer is de 'be-in-be-out'-systematiek, waarbij automatische trackbepaling plaatsvindt via de smartphone. De VVD is blij dat de staatssecretaris deze aanbevelingen ter harte wil nemen en betrekken bij nieuw te vormen beleid.

Taxi

Het taxibeleid is nog altijd gereguleerd en snakt naar ruimte voor innovatie. De VVD heeft steeds aangedrongen op een stapsgewijze hervorming van deze markt. Dit heeft vorig jaar geleid tot het schrappen van een aantal regels, zoals het verplicht uitprinten van een bon, het fysieke vergunningsbewijs en de tariefkaart. Toch reiken de VVD-ambities nog een stuk verder. De VVD vindt het daarom een gemiste kans dat de staatssecretaris niet buiten bestaande regelgeving ruimte wil bieden aan experimenteerruimte. Binnen het door haar opgerichte platform mogen slechts initiatieven die binnen de huidige wet- en regelgeving mogelijk zijn. Daarom doet de VVD de volgende aanbevelingen:

  • Ruimte voor experimenten, zoals het meerijdprincipe, een alternatief voor de Boordcomputer Taxi (BCT) en de inzet van taxi's op OV-lijnen. Het eerdergenoemde kennisplatform zou ook ruimte moeten bieden aan experimenten die nu nog niet binnen huidige wet- en regelgeving vallen. De VVD volgt de acties op de toezegging van de staatssecretaris hierop;
  • de VVD vindt de verplichte ondernemersvergunning duur en overbodig. Hierdoor is de taximarkt ontoegankelijk en daarmee niet aantrekkelijk voor innovatie. Ook de toezegging van de staatssecretaris om te kijken naar het afschaffen van de ondernemersvergunning kan vanzelfsprekend reken op grote belangstelling van de VVD.