Resultaatgerichte inzet voor ontslagen zorgmedewerkers

Source: H.C.M. (Henk) Krol i, published on Thursday, February 18 2016.

In de zorg zijn tienduizenden banen verloren gegaan. De zorgmedewerkers zijn niet schuldig aan de gang van zaken, maar zij worden er wel het slachtoffer van. 50PLUS wil resultaatgerichte inzet op de begeleiding van ontslagen medewerkers in de zorg.

1.

----

Mijn inbreng bij het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg:

“De ondergang van TSN houdt de gemoederen danig bezig. Begrijpelijk! Of er nu sprake is van wanbeleid of niet, feit is dat de overheid met haar beleid te lage tariefstelling door gemeenten in de hand heeft gewerkt. Met onzekerheid voor cliënten en werknemers tot gevolg.

Hoewel Buurtzorg heeft aangegeven zo’n 75% van het werk van TSN te willen overnemen, zijn er signalen dat gemeenten afspraken willen maken met andere aanbieders ‘die het goedkoper kunnen’. In dat geval kunnen werknemers wel naar een andere aanbieder, soms met eigen cliënten, maar met slechtere arbeidsvoorwaarden. Zo wordt de CAO terzijde geschoven. En dat is onaanvaardbaar. Want niet de medewerkers zijn schuldig aan de gang van zaken, zij worden er nu wel het slachtoffer van!

Hoe is de voortgang van de, aangenomen en door 50PLUS mede ondertekende, motie-Voortman over afspraken met de VNG over de Code verantwoordelijk marktgedrag in 2016?

Klopt het dat nu ongeveer 70 gemeenten zich hebben aangesloten? Hoe is de stand van zaken met de overgang van cliënten en medewerkers? Hoe beoordeelt staatssecretaris Van Rijn het standpunt van brancheorganisatie BTN dat met het Buurtzorg-plan sprake zou zijn van staatssteun en concurrentievervalsing?

In de zorg zijn tienduizenden banen verloren gegaan. Het CBS liet weten dat het verlies aan werkgelegenheid in zorg en ondersteuning thuis met name vrouwen treft, vooral in de leeftijd van 45 jaar en ouder. Juist de groep die moeilijk weer aan de slag komt en de grootste kans heeft op langdurige werkloosheid. Waarom heeft het kabinet hier doelbewust voor gekozen? Had u dit niet kunnen voorzien?

Staatssecretaris Van Rijn gaf in het akkoord ‘Toekomstvaste zorg en ondersteuning’ aan dat ‘een belangrijke uitdaging ligt bij de groep oudere medewerkers’. CNV en FNV gaan hiervoor samenwerken met het UWV. Veel verder dan scholingsvouchers lijkt dit echter niet te gaan. De limiet wordt ook nog eens gelegd bij slechts 4500 45-plussers. Werkloosheid onder 45-plussers is een groot maatschappelijk probleem en wordt door dit kabinet nauwelijks serieus genomen. Laat staatssecretaris Van Rijn het maar eens navragen bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die heeft openlijk toegegeven dat zijn Actieplan 50PLUSwerkt te weinig heeft opgeleverd, en komt zelfs met een nieuw plan. En deze staatssecretaris biedt alleen een paar scholingsvouchers aan!?

50PLUS voorspelt u: dat gaat ook nu bar weinig opleveren. Zo stuurt staatssecretaris Van Rijn met zijn beleid mensen rechtstreeks de bijstand in. Deze groep heeft juist maatwerkbegeleiding nodig. Daarbij moet niet alleen naar werk worden gekeken binnen de zorg, maar juist óók daarbuiten. En dat terwijl het veel beter was geweest als ze hun baan hadden behouden!

De nieuwe brede functies die de Toekomstvisie thuisondersteuning van de Transitiecommissie schildert zijn er nog lang niet, en we moeten maar hopen dat die er ooit zullen komen. Wat heb je dan aan je scholingsvouchers? Dat is weggegooid geld! En samen met het geld dat de overheid kwijt zal zijn aan WW- en bijstandsuitkeringen is dat een enorm bedrag. Een bedrag dat volgens 50PLUS beter gebruikt had kunnen worden om die banen te behouden. Dat was zeer veel beter geweest voor de medewerkers, maar zeker ook voor hun cliënten.

Nu de feiten helaas anders zijn wil 50PLUS een duidelijke en resultaatgerichte inzet op de begeleiding van deze groep. De groep is helaas groot en homogeen genoeg om met maatwerk klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Is staatssecretaris Van Rijn hiertoe bereid?”