Wat is de zin van ongebruikte paspoortcontrole?

Source: H.C.M. (Henk) Krol i, published on Friday, February 12 2016.

Bij de instroom van vluchtelingen blijkt dat de Grieken niemand met een vals paspoort registreren. Zij laten iedereen door. In een reportage van Nieuwsuur werd een percentage van 30 procent aan valse passen genoemd. Dat is schrikbarend!

Mijn inbreng in het debat over de instroom van asielzoekers met minister-president Rutte en staatssecretaris Dijkhoff:

“Vanmorgen lazen we in de krant dat minister-president Rutte verheugd meldde dat de instroom van vluchtelingen substantieel daalt. En toch: UNHCR en Frontex herkennen dit niet. Zij geven aan dat er over de afgelopen maanden wel vaker dagen waren dat er minder bootvluchtelingen aankwamen, maar dat er nog lang niet gesproken kan worden van een trend. De premier zegt zijn gegevens te hebben gebaseerd op Frontex. Dan snap ik het even niet. Heeft Frontex dan kennelijk een andere interpretatie?

Staatssecretaris Dijkhoff informeert de Kamer in zijn brief over de voorbereidingen tot uitbreiding van de capaciteit van de Border Security Teams op het eiland Chios. Het is mooi dat Nederland een grotere bijdrage gaat leveren aan het bewaken van de Europese, voorlopig ook onze buitengrenzen. Maar wat levert het nu op, vraagt 50PLUS de staatssecretaris. Enkele dagen geleden berichtte Nieuwsuur dat deze teams controleren op valse paspoorten. En dat ze daar ook perfecte apparatuur voor hebben. Maar ook dat de Grieken niemand met een valse pas registreren. Zij laten iedereen door. In de reportage werd een percentage van 30% aan valse passen genoemd. Dat is schrikbarend! Niet iedereen met een valse pas zal per definitie kwade bedoelingen hebben. Maar als er met dit soort gegevens zo weinig wordt gedaan, waarom dan de capaciteit van het Border Security Team zo uitbreiden? Wat is de zin daarvan? Wordt er met de uitbreiding van het team ook een uitbreiding in taken meegenomen?

Zojuist werd bekend dat NAVO-schepen in het oosten van de Egeïsche Zee, waar dagelijks vele Syriërs de oversteek wagen, gaan patrouilleren om, zo lees ik ‘de vluchtelingenstroom in te dammen’. Maar wat doet men? De bootjes worden niet gestopt of teruggesleept. Volgens NAVO-chef Stoltenberg wordt informatie over mensensmokkelaars verzameld. Hoe dat gebeurt op die NAVO-schepen is mij een raadsel, dan moet je toch echt in Turkije en elders binnendringen bij de smokkelaars en niet rondvaren op zee. Die informatie wordt doorgegeven aan de Turkse en Griekse autoriteiten. Als die er net zo voortvarend mee aan de slag gaan als met de informatie die ze van het Border Security Team krijgen over de vele valse paspoorten, en er helemaal niets mee doen, wat hebben we daar dan aan? Hoe worden mensensmokkelaars nu écht aangepakt?

Juist nu Nederland voorzitter is, is dit de kans om er iets wezenlijks aan te doen! Daarom pleit 50PLUS voor een streng maar rechtvaardig, humaan maar realistisch vluchtelingenbeleid:

 • • 
  Een stevige en effectieve bewaking van de Europese buitengrenzen om de vluchtelingenstroom in te dammen
 • • 
  Een doortastende aanpak van mensensmokkelaars met zware straffen
 • • 
  Eerlijke verdeling van het aantal vluchtelingen over alle Europese landen
 • • 
  Opvang zoveel mogelijk in de regio
 • • 
  Geen economische vluchtelingen

Tot slot: in een aangenomen motie van 50PLUS afgelopen oktober is de regering opgeroepen bij alle voorkomende gelegenheden alle niet-EU-landen aan te spreken op hun aandeel in de aanpak van deze problematiek. Hoe wordt uitvoering gegeven aan deze motie?”