Oekraïne en Democratie in de Rode Hoed, Amsterdam - EU monitor

EU monitor
Monday, February 24, 2020
calendar
Amsterdam
© PDC
date March 16, 2016 18:30
city Amsterdam
location De Rode Hoed Show location
organisation De Rode Hoed, Forum voor Democratie (FVD) i

Na een platform aan Marc Jansen en Laura Starink te hebben gegeven, nodigt het Forum voor Democratie Alexander Lipen en Marie-Thérèse ter Haar uit om over de driehoeksverhouding tussen Oekraïne, Rusland en Europa te spreken.

Alexander Lipen is journalist en is in 2014 naar Oekraïne afgereisd om onderzoek te doen naar het onafhankelijk referendum in Oost-Oekraïne. Lipen zal de beweegredenen voor de Oekraïnecrisis op de Maidan en de gevolgen van deze crisis voor Oost-Oekraïne bespreken. Ook zal Lipen gedurende de avond de buitenlandse politiek van Rusland in kaart brengen.

Drs. Marie-Thérèse ter Haar is Rusland- en Oost-Europadeskundige. Zij is docent, auteur en eigenaar van Empirique Rusland & Oost-Europa Academie. Al in de communistische tijd verbleef ze veelvuldig in Rusland en maakte er ook het einde van de Koude Oorlog mee. Over haar belevenissen en haar visie op Rusland heeft ze drie boeken geschreven: 'Ruslands erfdeel', 'Rusland in de 21e eeuw' en 'Zijn zij nou gek of zijn wij het'?. In haar laatste boek gaat ze in op de recente geschiedenis van Rusland en bespreekt ze de actuele gebeurtenissen op de Krim en in Oekraïne.

Forum voor Democratie is een onafhankelijke denktank gevestigd in Amsterdam. We voeden het publieke debat met commentaren, events en lezingen. We zetten acties op touw, zoals het verzamelen van handtekeningen om een referendum af te dwingen. En we leiden een nieuwe generatie leiders op via onze Academy.

Toegang: 5 euro per persoon (gratis voor Vrienden van de Democratie). Aanmelden verplicht via info@forumvoordemocratie.nl of het Facebook event.

Organisatie: Forum voor Democratie i.s.m. Rode Hoed


1.

More about...