Motie van het lid Van Middelkoop C.S. - Betrokkenheid van het parlement bij de uitzending van militaire eenheden

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan .

1.

Kerngegevens

Officiële titel Betrokkenheid van het parlement bij de uitzending van militaire eenheden
Document date 21-12-1994
Publication date 18-12-2015
Nummer KST23591N2K2
Aantal pagina's inclusief bijlagen/index/etc 1
Reference 23591, nr. 2
Original document in PDF

2.

Text

Motie voorgesteld 21 december 1994

De Kamer, gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat in het licht van de ingrijpend gewijzigde internationale omstandigheden de betrokkenheid van het parlement bij de uitzending van militaire eenheden bijzondere aandacht verdient;

verzoekt de regering een regeling voor te bereiden, waarin is vastgelegd dat het parlement bij uitzending van militaire eenheden een formeel instemmingsrecht wordt verleend, en gaat over tot de orde van de dag.

Van Middelkoop, Van Traa, Verhagen, Hoekema, Sipkes, Van den Berg

 
 
 
 

3.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. If you are a registered user you can login. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.