Prangende vragen over Teevendeal

Source: H.C.M. (Henk) Krol i, published on Wednesday, December 16 2015.

Waarom werd de Belastingdienst buiten de Teevendeal gehouden? En geeft het kabinet de garantie dat dit nóóit meer zal gebeuren? 50PLUS stelde enkele prangende vragen naar aanleiding van het rapport van de commissie Oosting.

Mijn inbreng bij het debat over het rapport van de commissie Oosting:

“Volgens mij rollen op dit moment enkele topcriminelen thuis of in hun luxe buitenverblijf in zonnige streken gierend van het lachen van de bank.

Dolle pret omdat twee werkwijzen volkomen strijdig zijn met elkaar. Aan de ene kant de open, transparante democratische spelregels. Aan de andere kant de duistere, keiharde, niets of niemand ontziende wetten die gelden in de onderwereld.

Wie zei wat wanneer?

Wie deed wat op welk moment?

En was dat voor de volle 100% correct volgens de spelregels van dit huis?

Een andere prangende vraag: waarom werd de Belastingdienst buiten de deal gehouden en geeft dit kabinet de garantie dat dit nóóit meer zal gebeuren?

Waar 50PLUS zich vooral zorgen over maakt is de informatievoorziening naar de Kamer, door een kabinet met twee partijen die enkele jaren geleden elkaars grootste vijanden waren. En informatievoorziening vanuit een ministerie dat slechts door één politieke partij wordt geregeerd.

Veel vragen zijn al gesteld, maar namens 50PLUS stel ik de voor ons meest belangrijke vragen:

  • Waarom heeft minister-president Rutte gehandeld zoals hij gehandeld heeft? Eerst ontkennen, dan bagatelliseren, soms wat weglachen en nu schoorvoetend toegeven dat er meer aan de hand is.
  • Waarom zei de heer Rutte dat hij van niets wist, maar suggereerde hij wel dat de deal goed zou zijn?
  • Vindt de minister-president het zuiver dat twee Kamerleden in deze kwestie adviseren op het ministerie bij de opstelling van een persbericht waarin cruciale informatie op hun advies werd geschrapt? En sinds wanneer is het gebruikelijk dat een campagneleider zeer direct betrokken wordt bij informatievoorziening vanuit het ministerie over een zeer gevoelige kwestie. Dit ministerie wordt al gezien als een VVD fractie-bolwerk, maar op deze manier lijkt het wel een verlengstuk van het VVD campagnebureau.
  • Waarom is het kabinet zo terughoudend geweest met de informatievoorziening? Waarom moet en moest de oppositie in de Kamer met haar volle gewicht blijven touwtrekken om de informatie los te peuteren? En welk effect heeft deze handelswijze op het imago van de politiek?
  • Hoe kijken de bewindslieden aan tegen het interview met oud-hoofdofficier van justitie Vrakking vanmorgen in De Telegraaf?

Van 50PLUS in deze eerste termijn nog geen definitief oordeel. We wachten de antwoorden van de bewindslieden af.

En als straks blijkt dat alleen de eigen partij en tandenknarsend de coalitiepartij de minister-president blijven steunen, is dan een simpele meerderheid nog wel voldoende om het vertrouwen van de mensen thuis te behouden?

Tot slot, hoe vallen de twee uitspraken te rijmen van de twee coalitiepartners? De minister-president van VVD-huize die zegt 'de deal deugt' en de heer Samsom van de PvdA die zegt 'de deal deugt niet'?”