34361 NL - Europees voorstel/­Europese mededeling
EU-voorstel: Wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

1.

Volledige titel

EU-voorstel: Wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen

2.

Parlementair behandelvoorbehoud

De Tweede Kamer heeft bij bovenstaande EU-dossiers een behandelvoorbehoud laten vastleggen:

3.

Subsidiariteitsbezwaar Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft bij bovenstaande EU-dossiers een subsidiariteitsbezwaar gemaakt:

4.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

5.

Documenten

(37 stuks)

2 14 december 2015, voorstel om een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen, nr. 1     KST343611
Brief commissie; Voorstel voor een parlementair behandelvoorbehoud
 
2 17 december 2015, motie, nr. 3     KST343613
Motie Taverne over de informatieverstrekking aan de Kamer wat betreft de Europese Verkiezingsakte
 
2 17 december 2015, verslag van een schriftelijk overleg, nr. 2     KST643045
Verslag van een schriftelijk overleg over het kabinetsstandpunt inzake de hervorming van de Kieswet van de Europese Unie (herziening Europese Verkiezingsakte)
 
2 17 december 2015, verslag van een schriftelijk overleg, 34361; 34166, nr. 2     KST343612
Verslag van een schriftelijk overleg over het kabinetsstandpunt inzake de hervorming van de Kieswet van de Europese Unie (herziening Europese Verkiezingsakte)
 

6.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

8.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. If you are a registered user you can login. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.