Gooi het hotel plat!

Source: H.C.M. (Henk) Krol i, published on Wednesday, December 9 2015.

De Tweede Kamerfractie 50PLUS stelt voor om het pand Hotel van het Tweede Kamergebouw te slopen en te vervangen door nieuwbouw.

50PLUS heeft steeds gepleit voor de goedkoopste en meest efficiënte oplossing voor de algehele renovatie van het Binnenhof. Een tijdelijke verplaatsing van de Tweede Kamer naar het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag blijkt de meest kostenefficiënte oplossing. De verhuisvariant kost 475 miljoen euro, het alternatieve plan waarbij alle partijen en Kamerleden in het gebouw kunnen blijven werken kost 600 miljoen euro. 50PLUS kiest daarom voor een verhuizing waardoor in ruim 5 jaar de bouwkundige, technische en functionele staat van het gezichtsbepalende Binnenhof-complex weer bij de tijd kan worden gebracht.

1.

Nieuwbouw aan Lange Poten

50PLUS stelt voor om de grootscheepse renovatie meteen aan te grijpen om ook nieuwbouw te plegen. Eén van de panden waaruit het complex van de Tweede Kamer bestaat - het gebouw met de naam Hotel - is geen monument en bovendien heel inefficiënt ingedeeld. Het heeft een nutteloze, grauwe binnenplaats die nergens voor gebruikt wordt. “Wij vinden dat op de plek van Hotel aan de Lange Poten in Den Haag een nieuw, doelmatig pand moet verrijzen”, stelt Henk Krol, fractievoorzitter van 50PLUS. “De mistroostige, ongebruikte binnenplaats kan dan verdwijnen. Die ruimte, plus één of twee extra bouwlagen, geeft op termijn meer armslag bij de huisvesting van medewerkers van de Tweede Kamer en de politieke fracties.”

2.

Geen of nauwelijks hoger prijskaartje

Deskundigen hebben 50PLUS desgevraagd laten weten dat nieuwbouw op de plaats van Hotel niet of nauwelijks meer kost dan renovatie van het bestaande pand. Voor Henk Krol is dat aanleiding morgen bij het debat over de renovatieplannen nieuwbouw voor te stellen.