Grondwetsherziening 1946

In 1946 werd in de Grondwet de mogelijkheid opgenomen om dienstplichtigen uit te zenden naar Nederlands-Indië vanwege de gewapende strijd die daar plaatsvond.

1.

Overzicht wetsvoorstellen

onderwerp

kamerstuk

indiening

eerste lezing

stemming TK

eerste lezing

stemming EK

kamerstuk

tweede lezing stemming TK

tweede lezing stemming EK

Grondwetskamer

207

4-4-1946

2-5-1946: 40-20 (tegen ARP, CHU, PvdV)

14-5-1946: 24-20 (tegen: CHU, ARP, PvdV, 5 KVP)

263

30-10-1946: verworpen, geen 2/3e meerderheid 57-36 (tegen: ARP, CHU, PvdV, SGP)

 

uitzending dienstplichtigen naar Ned.-Indië

207

2-5-1946

2-5-1946: 53-2 (tegen CPN)

14-05-1946: 36-8 (CHU, CPN, 1 ARP)

263

30-10-1946: 84-9 (tegen: CPN)

23-12-1946: 28-3 (tegen CPN)