Blij met extra investeringen Defensie

Source: A.M.C. (Angelien) Eijsink i, published on Wednesday, November 11 2015, 14:32.

De wereld om ons heen lijkt steeds onveiliger te worden. We schrikken van de gruwelijke acties van ISIS, van de dreigende oorlogstaal uit Rusland en van al die mensen die op de vlucht zijn voor geweld. Onze militairen zetten zich wereldwijd in voor vrede en veiligheid. Dat kunnen zij alleen met goed materieel en voldoende training. Daarom is het goed nieuws dat het kabinet opnieuw extra geld heeft uitgetrokken voor Defensie.

De Nederlandse krijgsmacht is 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, overal op de wereld actief in het belang van vrede en veiligheid.

Zo vliegen er op dit moment Nederlandse piloten boven Irak. Daarmee ondersteunen zij lokale militairen in de strijd tegen ISIS en beschermen zij de burgerbevolking. In Mali vergaren Nederlandse militairen inlichtingen voor de Verenigde Naties. Met die inlichtingen kunnen terreurgroepen en mensensmokkelroutes in kaart worden gebracht en bestreden. En dichtbij huis hielpen onlangs Nederlandse militairen mee bij de evacuatie van patiënten uit het - door wateroverlast gesloten - VUmc. Slechts een kleine greep uit het belangrijke werk wat Defensie doet.

Om deze belangrijke taken te kunnen vervullen is het noodzakelijk dat de basis op orde is. Militairen moeten goed getraind zijn voordat zij worden uitgezonden. Munitie moet beschikbaar zijn op missies én bij oefeningen. Materiaal moet perfect onderhouden en uitgerust zijn. Het is dus goed dat daar investeringen in worden gedaan.

Internationale defensiesamenwerking wordt steeds belangrijker. Samen - in EU, NAVO of VN verband - kunnen we immers veel meer dan alleen. Voorwaarde voor betere samenwerking is echter wel dat we een betrouwbare bondgenoot zijn. Dat betekent dat als we afspraken maken met andere landen over samenwerking, we ons ook aan deze afspraken moeten houden. Daarom wil ik dat er een groep Kamerleden van verschillende partijen gaat nadenken hoe we kunnen zorgen dat bij Defensie meerjarige duidelijkheid is over de begroting. In Zweden en Denemarken wordt bijvoorbeeld al een systeem gebruikt waarin partijen, los van verkiezingen, afspraken maken over het budget waar Defensie op kan rekenen. Ik wil graag dat we daar lessen uit trekken voor Nederland. Dat komt de betrouwbaarheid van Nederland ten goede, en geeft onze krijgsmacht de kans zich nog beter voor te bereiden op de toekomst.

Onze militairen doen werk van onschatbare waarde. Met extra investeringen kunnen zij zich blijven inzetten voor vrede en veiligheid. Dat is goed voor mensen overal ter wereld, en goed voor ons in Nederland.