Museumwerf zoekt jong talent en Utrechtse taxi wil kwaliteit

Source: B.G. (Betty) de Boer i, published on Tuesday, October 27 2015, 2:46.

Zo af en toe komen er dagen voorbij waarin het brede scala aan vervoersmiddelen in mijn portefeuille de revue passeert. Vervoer over weg en water, vervoer van toen en nu. De week begon met een bezoek aan de Museumwerf in Vreeswijk. Hier wordt met groot respect voor de historische binnenvaart gewerkt aan de restauratie van oude schepen.

Door vergrijzing is op dit soort museumwerven veel vraag naar jong talent. Talent dat de oude Scheepsbouwambachten beheerst. De Museumwerf Vreeswijk speelt in op deze behoefte door hiervoor zelf een scholingstraject op te zetten. Ook werd ik gewezen op de positie van de historische binnenvaartschepen binnen de nieuwe Woningwet, Omgevingswet en Erfgoedwet. We moeten onbedoelde neveneffecten voor historische binnenvaartschepen in deze nieuwe wetgeving zien te voorkomen. Samen met collega Lutz Jacobi (PvdA) stelde ik hier eerder vragen over.

Na het bezoek aan Vreeswijk volgde op initiatief van de Utrechtse VVD een rondetafelgesprek met betrokkenen uit de Utrechtse taxiwereld. Met het nieuwe keurmerk ‘Stichting TaxiKeur Utrecht’ wil de gemeente de kwaliteit van het taxivervoer garanderen. Wel gaven de betrokkenen aan behoefte te hebben aan ruimte om te experimenteren, bijvoorbeeld met het verlagen van prijzen of het ontwikkelen van nieuwe apps. De VVD heeft al eerder met de PvdA een motie ingediend om de ruimte te geven aan nieuwe experimenten. Het is vanzelfsprekend dat we het kind niet met het badwater moeten weg gooien, maar de VVD zal zich blijven hard maken voor de ruimte voor ondernemers om binnen de kaders van wetgeving, maximaal te kunnen innoveren.