Viering van 200 jaar Eerste en Tweede Kamer

Source: F (Foort) van Oosten i, published on Thursday, October 8 2015.

Vrijdag 16 oktober is een speciale dag, want dan bestaat de Staten-Generaal, bestaande uit de Eerste en Tweede Kamer, 200 jaar. Kort na het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 vond de eerste Verenigde Vergadering van beide Kamers plaats. Dat was destijds het begin van ons tweekamerstelsel dat we vandaag de dag nog steeds kennen. Waar er toentertijd echter nog afwisselend vergaderd werd in Brussel en Den Haag vanwege het feit dat België en Luxemburg toen ook tot het Koninkrijk behoorden, vinden de vergaderingen nu altijd plaats in Den Haag.

Dit heugelijke feit mag uiteraard niet onopgemerkt voorbij gaan. 200 jaar Eerste en Tweede Kamer wordt op 16 oktober dan ook gevierd met een bijzondere Verenigde Vergadering in de Ridderzaal. Ik vind het een hele eer dat ik daar voor uitgenodigd ben. De vergadering heeft een feestelijk, maar ook historisch karakter. Er zal worden teruggekeken op de afgelopen 200 jaar: de betekenis van beide Kamers voor de Nederlandse democratie en samenleving zal aan bod komen, als ook de uitdagingen voor de toekomst. Er zullen historische beelden getoond worden die ons meenemen naar andere tijden.

Er is ook voor u veel te doen. Op 9 en 10 oktober kunt u de gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer bezoeken. Ook de Ridderzaal is op die dagen toegankelijk. Het Plein voor de Tweede Kamer is op deze dagen omgedoopt tot ‘StatenPlein’, waar u - in het centrum van de viering - in discussie kunt gaan met Kamerleden en verschillende informatietenten kunt bezoeken. Het Plein is vrij toegankelijk, maar vergeet niet voor een bezoek aan de gebouwen op het Binnenhof te reserveren. Dat kan via de website 200jaarkoninkrijk.nl. Misschien tot dan!