Vragen van het lid Van Oosten (VVD) aan de minister van Veiligheid & Justitie naar aanleiding van de open brief van de regioburgemeesters inzake het afpakken van crimineel vermogen in de Volkskrant van 11 september 2015

Source: F (Foort) van Oosten i, published on Friday, September 11 2015.

Vragen van het lid Van Oosten (VVD) aan de minister van Veiligheid & Justitie naar aanleiding van de open brief van de regioburgemeesters inzake het afpakken van crimineel vermogen in de Volkskrant van 11 september 2015

1 - Wat is uw algemene reactie op de oproep en het voorstel van de regioburgemeesters om de georganiseerde criminaliteit door het verder afpakken van crimineel vermogen aan te pakken?

2 - In hoeverre bent u bereid na te denken over een soort "revolverend fonds", waarbij de opbrengsten van het afgepakte crimineel vermogen geherinvesteerd worden in het aanpakken van criminelen en het afpakken van crimineel vermogen?

3- De brief wekt de indruk dat de bestaande begrotingssystematiek niet bijdraagt aan een zo effectief en effici├źnt mogelijke inzet als het gaat om het afpakken van crimineel vermogen. Wat is uw reactie hierop? Zijn er belemmeringen? Zo ja, welke? Hoe gaan die worden beslecht?

4- Gesproken wordt in de brief over een potentieel van 9,3 miljard Euro aan crimineel vermogen. Herkent u dat bedrag?