De Koning en het voorzitterschap van de Raad van State

Source: Parlement.com.
Koningin Juliana zit de Raad van State voor bij de herdenking van 100 jaar Wet op de Raad van State, december 1961. Naast haar (r) vicepresident Beel.
Koningin Juliana zit de Raad van State voor bij de herdenking van 100 jaar Wet op de Raad van State, december 1961. Naast haar (r) vicepresident Beel.

Het voorzitterschap door de Koning dateert uit de tijd dat de Raad van State i nog rechtstreeks advies gaf aan de Koning. De Koning was 'king in the council'. Sinds invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid i in 1848 kan de Koning niet meer zelfstandig advies vragen aan de Raad van State en neemt de Koning ook geen deel meer aan de werkzaamheden van de Raad.

Sinds de Wet herstructurering Raad van State uit 2010 kán de Koning dat zelfs niet meer, omdat de Koning geen voorzitter (of lid) is van de Afdelingen advisering of bestuursrechtspraak, de twee afdelingen waarin de werkzaamheden van de Raad plaatsvinden.

Sinds 1848 heeft de Koning zestien keer vergaderingen geleid van de Raad van State. Het betrof in alle gevallen buitengewone vergaderingen met een officieel karakter. Koning Willem III heeft nooit een vergadering van de Raad van State voorgezeten. Koning Willem-Alexander zat voor het eerst een vergadering voor bij het afscheid van vicevoorzitter Piet Hein Donner i op 31 oktober 2018.

1.

Buitengewone vergaderingen van de Raad van State onder voorzitterschap van de Koning

Neem contact op met de redactie van PDC voor overzicht met de buitengewone vergaderingen van de Raad van State onder voorzitterschap van de Koning

 

Meer over