Anne Mulder werken vanuit bijstand moet gaan lonen

Source: A. (Anne) Mulder i, published on Friday, September 4 2015, 8:41.

Het kabinet moet snel werk maken van het ontmoedigen van de bijstand en het prikkelen van mensen om aan het werk te gaan.

Dat eist VVD-Kamerlid Anne Mulder.

Hij is zich rot geschrokken van cijfers van het Nibud waaruit blijkt dat sommige gezinnen met modale inkomens (tussen de 30.000 en 45.000 euro per jaar) minder overhouden dan bijstandsgezinnen.

“Je voelt je gekke Henkie als je om 6.00 uur ‘s ochtends opstaat om te gaan werken. Je kan net zo goed in de bijstand zitten”, aldus Mulder.

Volgens hem ligt er nog een onuitgevoerde VVD-motie uit 2013 op de plank die het kabinet oproept om een overzicht te maken van allerlei inkomensregelingen, zoals toeslagen, bijzondere bijstand en het kindgebonden budget.

Doordat werkenden veel van deze regelingen verliezen zodra ze gaan werken houden zij netto soms minder over dan bijstandsgerechtigden, stelt het Nibud.

Mulder wil dat minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) inventariseert hoe het systeem van inkomensafhankelijke regelingen zo kan worden gewijzigd dat het loont om te gaan werken. Hij verwacht bovendien dat het kabinet op Prinsjesdag een stap zet door de lasten voor werkenden te verlichten.

CNV

Ook CNV-voorzitter Maurice Limmen maakte zich afgelopen weekend zorgen om de positie van middeninkomens die volgens hem steeds meer “klappen te verduren” krijgen.

Naast het verlies van toeslagen maken ze ook geen aanspraak op kwijtschelding van lokale lasten, wordt de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk en maken ze vaak geen kans op een sociale huurwoning.

“Veel maatregelen van de politiek komen bij de middeninkomens terecht, daardoor wordt die groep een stuk kwetsbaarder”, aldus Limmen tegen NU.nl.

“Voor de onderkant van de samenleving bestaan regelingen. Maar op het moment dat je weer een baan krijgt, zie je soms dat je financieel terugvalt. Dat is een probleem.”

CNV ziet dat middeninkomens door politiek in de steek worden gelaten

Zie ook: Hoe Jan Modaal financieel achterop raakt

PvdA

Coalitiepartner PvdA garandeert dat de situatie volgend jaar voor middeninkomens verbetert.

“Als je werkt, hou je volgend jaar veel meer geld over in de portemonnee doordat we werken fiscaal aantrekkelijker maken, juist voor de lagere en middeninkomens. Vanuit een uitkering aan het werk gaan, levert dan echt meer op”, aldus PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.

“Zo maken we onder andere de kinderopvang betaalbaarder en zorgen we dat werknemers van hun loon meer overhouden. Wij willen dat mensen het herstel van de economie ook in de portemonnee gaan voelen.”

Door: NU.nl/Lucas Benschop