Visegrad Group

Source: Europa Nu.
Visegrad landen

De Visegrad-groep is een samenwerkingsverband dat op 15 februari 1991 officieel is opgericht door Polen, Hongarije en het toenmalige Tsjecho-Slowakije. Sinds Tsjechoslowakije in 1993 uiteenviel in Tsjechië en Slowakije bestaat de Visegrad-groep uit vier leden (V4). Het verbond tussen de vier landen is een van de sterkste in Oost-Europa, mede doordat deze door de geschiedenis heen al sterk met elkaar verbonden waren.

De naam en locatie Visegrad verwijst naar de historische Visegrad-conferentie in het jaar 1335. Tijdens die conferentie kwamen vorsten uit Midden-Europa bij elkaar om internationale problemen op te lossen. Deze conferentie werd de inspiratie voor de huidige Visegrad-groep, die zich na de ineenstorting van het communisme inzette voor vreedzame oplossingen van de historische conflicten in Midden-Europa. Daarnaast werd de groep opgericht om communisme uit te bannen, democratie uit te dragen en uit geloof dat men door samenwerking beter kon integreren in Europa.

Samenwerking

De landen werken onder meer samen op het gebied van cultuur. Bovendien wordt er met regelmaat samengewerkt op projectbasis. Actuele punten op de Visegrad-agenda zijn energiezekerheid en infrastructuur.

Sinds 2004 zijn alle Visegrad-landen lid van de Europese Unie i. Vaak nemen Polen, Hongarije, Tsjechië en Hongarije als zogenaamde V4-landen gezamenlijke standpunten in, vooral bij dossiers die cruciaal zijn voor Midden-Europa. Een voorbeeld hiervan was de positie van de V4 tijdens de vluchtelingenproblematiek. In 2015 nam het aantal vluchtelingen sterk toe en kreeg vooral Hongarije veel vluchtelingen te verwerken. De Europese Commissie i stelde een gezamenlijke deelsleutel voor, maar de Visegrad-landen verzetten zich hier hevig tegen. Door samen te werken stonden deze landen veel sterker tijdens de onderhandelingen.

In 2019 was de samenwerking van deze V4 eveneens zichtbaar toen de Europese Raad i een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie i voor moest dragen. Frans Timmermans was één van de voornaamste kandidaten, maar de V4 zag zijn kandidatuur niet zitten. Onder meer door de samenwerking van deze groep landen ketste de kanditatuur van Timmermans af.

Ook binnen de NAVO i wordt er samengewerkt. Hoewel samenwerking op het gebied van defensie kort na de toetreding tot de NAVO stagneerde, werken de V4 inmiddels weer actief samen op dat gebied. De Visegrad-landen voeren samen trainingen uit en zijn actief aan het onderzoeken op welke gebieden er nog meer samengewerkt kan worden.

Organisatie

De Visegrad-samenwerking kent geen officiële instellingen, maar heeft wel een jaarlijks wisselend voorzitterschap. Het voorzittende land is verantwoordelijk voor de administratieve werkzaamheden binnen de groep. Verder schrijft het voorzittende land aan het begin van zijn termijn een werkplan, dat als rode draad dient voor de activiteiten.

Een keer per jaar komen de premiers van de lidstaten bij elkaar tijdens een vaste ontmoeting. Ook nationale vertegenwoordigers komen op vaste momenten bij elkaar om samen te werken bij (inter)nationale vraagstukken en gezamenlijke projecten.

Binnen de Visegrad-groep is er maar een officiële instelling, het Visegrad-fonds. Dit fonds werd in 2000 opgericht en staat ieder jaar onder toezicht van een ander land. Het fonds heeft als doel de gemeenschappelijke identiteit tussen de Visegrad-landen te promoten en brengt de verschillende nationaliteiten met elkaar in contact.

Daarnaast stimuleert het cultuur, wetenschap, onderwijs, kunst, toerisme en jeugd, door onder andere subsidies en studiebeurzen te verstrekken. Het dagelijks bestuur is in handen van een directeur die, net als de andere belangrijke functies, om de drie jaar wisselt op basis van nationaliteit.

1.

Meer Informatie