Kennismaken met ABW Vakbond Limburg

Source: A. (Anne) Mulder i, published on Tuesday, September 1 2015, 11:26.

Op maandag 22 juni jl. heeft er in Vught een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met het Tweede Kamerlid de

heer Anne Mulder. Hij is in de Tweede Kamer namens de VVD woordvoerder sociale zaken en werkgelegenheid en

houdt zich bezig met (macro economische) trends en thema’s op de arbeidsmarkt, waaronder flexibilisering en cao’s.

In dit gesprek heeft het Dagelijks Bestuur (DB) samen met de heer Mulder gefilosofeerd over issues als:

 • • 
  Zijn algemeen verbind verklaarde CAO’s - Kortweg AVV CAO’s - nog nodig in de huidige tijd?
 • • 
  En wanneer moet er wel en wanneer mag er geen dispensatie verleend worden van deze AVV CAO?
 • • 
  Wat zijn knelpunten bij het afsluiten van CAO’s?
 • • 
  En hoe kunnen CAO’s worden hervormd?