Column Hart van Holland week 7

Source: T. (Tamara) van Ark i, published on Monday, July 7 2014.

Bedanken

Soms is een afscheid gepland, soms is het een gebeurtenis die onverwacht komt. Het aftreden van staatssecretaris Frans Weekers van Financiën tekende de week in Den Haag. De verwikkelingen rondom de toeslagen waarbij fraudebestrijding en dienstverlening soms op gespannen voet staan, resulteerden in zijn besluit om af te treden. Ik heb veel respect voor hem en voor zijn besluit. Hij gaf aan tijdens het slot van het debat woensdag dat de complexe vragen waar de belastingdienst mee te maken heeft een bewindspersoon behoeven met een breed draagvlak in de kamer. Hij voelde dat brede draagvlak niet meer. Ik vind het ontzettend jammer dat iemand die zich zeventien jaar dag en nacht heeft ingezet voor Nederland zijn werk op deze wijze beëindigt. Het is een onderdeel van het politieke vak waar niet makkelijk aan te wennen is.

De afgelopen jaren heeft de politiek onophoudelijk gevraagd om betere dienstverlening bij het verstrekken van toeslagen. Geld moet zo snel mogelijk na de aanvraag op de rekening staan, was het devies. Dat daarbij een keerzijde is, hebben we inmiddels gemerkt. Fraude bleek wel heel eenvoudig. Om fraude tegen te gaan waren er extra checks ingebouwd. Het negatieve gevolg daarvan is dat als er dingen niet goed gaan, ook mensen die terecht hun toeslag kregen de dupe kunnen worden. De onderliggende problematiek is een rondpompcircus aan geld. Zeventig procent van de huishoudens in ons land ontvangt een vorm van een toeslag. In sommige situaties krijgen mensen meer geld aan toeslagen dan dat ze aan salaris ontvangen. Dat is toch wel een hele bizarre constatering. De nieuwe staatssecretaris gaat dit dossier overnemen. Op het moment dat ik dit schrijf wordt er druk gespeculeerd in de media wie het gaat doen. Als ik uit het raam kijk, zie ik fotografen lopen over het Binnenhof om de eerste te zijn een foto te maken, mocht de nieuwe bewindspersoon gespot worden. Zo gaat dat in Den Haag…

Fotografen waren er ook volop in Ahoy afgelopen weekend, bij dat andere afscheid deze week. Hoewel, afscheid, het was meer een dankzegging. Het bedankconcert voor prinses Beatrix was een opeenvolging van optredens van bekende en onbekende Nederlanders die soms hele bijzondere en soms ontroerende eerbetonen lieten zien. Met een hoedje zwaaien is niet helemaal mijn ding, maar de gedachte erachter was wel mooi en het programma ook. Chapeau!

Van het ene uiterste naar het andere, het is hier aan de orde van de dag.