Column Hart van Holland - week 50

Source: T. (Tamara) van Ark i, published on Friday, December 7 2012, 3:16.

De orde van de dag

De regering staat op het bordes, de minister-president legt de regeringsverklaring af en de fractievoorzitters gaan in debat. Vervolgens gaat de Kamer over tot de orde van de dag. In de praktijk betekent dit dat de debatten, de begrotingsbehandelingen en het stellen van vragen, de agenda bepalen van de Kamerleden. De VVD fractie heeft haar definitieve vorm gekregen. Immers, nu een aantal Kamerleden naar het kabinet is vertrokken, zijn er weer zes mensen beëdigd en is de fractie compleet. Dat betekent dat het aantal portefeuilles, dat eerst over 31 mensen verdeeld was (de situatie voor 12 september) nu over 41 mensen verdeeld moet worden. Halen we daar de Kamervoorzitter van af (die naast haar voorzitterschap geen extra woordvoerderschap heeft) en ook de fractievoorzitter van af, dan blijven er 39 mensen over die een portefeuille toebedeeld moeten krijgen. Dat is een behoorlijke puzzel, waarbij ervaring, kennis, vaardigheden, deskundigheid en kansen voor inzetbaarheid een rol spelen. Het was mijn taak om hiermee aan de slag te gaan en het was een behoorlijke klus. Logische woordvoerderschappen en een heldere verdeling zijn belangrijk voor de woordvoerder maar ook voor het veld en voor de kiezer. Soms betekende dit proces een afscheid van de portefeuille, soms een hernieuwde kennismaking, altijd een nieuw begin. Zelf heb ik afscheid moeten nemen van de gezondheidszorg als woordvoerderschap. Met heel veel plezier heb ik me hier in de afgelopen jaren hard gemaakt voor heldere keuzes om ook voor de toekomst zorg betaalbaar en beschikbaar te houden. Ontzettend jammer vind ik het dat ik het overhevelen van taken van het rijk naar gemeenten niet zelf af kan ronden. Maar ik ga het zeker volgen want als de zorg eenmaal in je bloed zit dan blijft je hart er altijd sneller voor kloppen. Deze week kijk ik mee met de nieuwe woordvoerders die de begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS in de zaal van de Tweede Kamer in zullen luiden met hun plannen om patientveiligheid te vergroten en om de hervormingen in de zorg goed te beleggen. Het is niet alleen afscheid nemen, het is ook een nieuw begin. Naast de taken als vice-voorzitter ben ik woordvoerder cultuur en emancipatie. Vraagstukken in deze thema’s staan garant voor boeiende debatten en noodzakelijke ontwikkelingen in onze samenleving. Over twee weken heb ik mijn eerste wetgevingsoverleg Cultuur. Op het gebied van emancipatie spraken we eerder deze week in de Tweede Kamer met andere parlementen over het (wat de VVD betreft slechte) Europese plan om quota te verplichten voor deelname van vrouwen aan raden van toezicht van beursgenoteerde bedrijven. Kortom, werk aan de winkel, over tot de orde van de dag.