34234 NL - wetsvoorstel
Wijziging Tabakswet ter implementatie van de richtlijn inzake de productie, presentatie en verkoop van tabaks- en aanverwante producten

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 22 juni 2015 ingediend door de regering.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het noodzakelijk is de Tabakswet te wijzigen ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en tot intrekking van Richtlijn 2001/37/EG.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en negen amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer tien moties ingediend.

4.

Documenten

(49 stuks)

2 22 juni 2015, koninklijke boodschap, nr. 1     KST342341
Koninklijke boodschap
 
2 22 juni 2015, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 22 juni 2015, voorstel van wet, nr. 2     KST342342
Voorstel van wet
 
2 22 juni 2015, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 4 april 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST342343
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, het betrokken EU-dossier, de betrokken EU-wetgeving, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.