34233 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 22 juni 2015 ingediend door de regering.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is in de Zorgverzekeringswet regels op te nemen over een Zvw-pgb.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden 21 amendementen en twee subamendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 15 moties ingediend.

4.

Documenten

(91 stuks)

2 22 juni 2015, koninklijke boodschap, nr. 1     KST342331
Koninklijke boodschap
 
2 22 juni 2015, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 22 juni 2015, voorstel van wet, nr. 2     KST342332
Voorstel van wet
 
2 22 juni 2015, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 4 april 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST342333
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.