Mijn stuk in NRC Handelsblad over minimum jeugdloon

Source: A. (Anne) Mulder i, published on Thursday, April 23 2015, 12:13.

22 april 2015 woensdagBrieven SECTION: opinie

Minimumjeugdloon

FNV-voorman Ton Heerts pleitte onlangs voor een verhoging van het minimumjeugdloon (17/4). Maar de goede bedoelingen van de FNV zetten jongeren in ons land op achterstand. Een verhoging van het jeugdloon vernietigt werk: als arbeid duurder wordt, neemt de vraag naar arbeid af. Werkgevers zullen minder jongeren een baan aanbieden.

Het CPB heeft dit al in 2012 laten zien. Een ander nadeel is dat jongeren met een lage productiviteit moeilijker werkervaring op kunnen doen. Dat verslechtert hun positie op de arbeidsmarkt. Daarnaast moedigt een relatief laag minimumloon jongeren aan door te leren. Naar school gaan of een opleiding volgen is aantrekkelijker dan werken. De onlangs vertrokken ambassadeur jeugdwerkloosheid, Mirjam Sterk, die zich twee jaar lang heeft verdiept in werkloosheid onder jongeren, waarschuwt voor stijgende werkloosheid als gevolg van een hoger jeugdloon. Wat heb je aan het recht op een verhoogd uurloon, als je werkloos thuis op de bank zit? Voor de VVD geldt: werk boven inkomen. De baan voor het leven bestaat niet meer. We gaan toe naar een leven vol banen. De FNV steekt haar kop in het zand en weigert de toekomst van de arbeidsmarkt onder ogen te zien. De VVD denkt wel na over die arbeidsmarkt. Wij denken dat werkgevers meer vaste contracten aanbieden als de verdeling tussen werkgever en werknemer ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid verandert. De FNV zou dit eens moeten onderkennen. Dan durven de ondernemers weer banen te creëren. En dat betekent werk. Ook voor jongeren.

Anne Mulder VVD-lid Tweede Kamer