Verhoging jeugdloon vernietigt werk

Source: A. (Anne) Mulder i, published on Thursday, April 23 2015, 14:41.

Verhoging jeugdloon vernietigt werk

FNV-voorman Ton Heerts pleitte onlangs in deze krant voor een verhoging van het minimum

jeugdloon. Het voorstel oogt sympathiek en veel werkende jongeren omarmden het plan. Maar de

goede bedoelingen van de FNV zetten jongeren in ons land op achterstand: een verhoging van het

jeugdloon vernietigt werk. Dit volgt uit de wetten van de economie: als arbeid duurder wordt, neemt

de vraag naar arbeid af. Werkgevers zullen minder jongeren een baan aanbieden, waardoor de

jeugdwerkloosheid stijgt. Het CPB heeft dit al in 2012 laten zien. Juist daarom maakt dit kabinet

arbeid goedkoper. Werkgevers die jongeren in dienst te nemen krijgen een premiekorting.

Een ander nadeel van een verhoging van het minimum jeugdloon is dat jongeren met een lage

productiviteit moeilijker werkervaring op kunnen doen. Dat verslechtert hun positie op de

arbeidsmarkt. Daarnaast moedigt een relatief laag minimumloon jongeren aan door te leren. Naar

school gaan of een opleiding volgen is aantrekkelijker dan werken. En juist scholing maakt

jongeren weerbaar op de arbeidsmarkt.

En ook het vakantiewerk en het bijbaantje, waarmee veel jongeren een extraatje verdienen en

waarmee ze en passant hun eerste werkervaring opdoen, wordt uit de markt geprezen.

Het CPB zegt dat het voor de hand ligt dat er een verband ligt tussen het lage jeugdminimumloon

in Nederland en de relatief lage jeugdwerkloosheid. Ook de onlangs vertrokken ambassadeur

jeugdwerkloosheid, Mirjam Sterk, die zich twee jaar lang heeft verdiept in werkloosheid onder

jongeren, waarschuwt voor stijgende werkloosheid als gevolg van een hoger jeugdloon.

Wat heb je aan het recht op een verhoogd uurloon, als je werkloos thuis op de bank zit, omdat

niemand je meer aanneemt?

De FNV wil de positie van jongeren versterken, maar met dit voorstel verzwakt zij die juist. Voor de

VVD geldt: werk boven inkomen. Dat zullen we deze week naar voren brengen als de Tweede

Kamer met minister Asscher debatteert over jeugdwerkloosheid.

Zolang de FNV jongeren blijft zien als weerloze slachtoffers die uitgebuit worden door de grote

bedrijven, blijft zij tegen de stroom in roeien.

In plaats van losse acties op te zetten zou de FNV moeten nadenken over het grotere plaatje: de

toekomst van de arbeidsmarkt. Door technologie, robotisering en globalisering verandert de wereld

razend snel. De arbeidsmarkt flexibiliseert. Inmiddels werkt een op de drie mensen flexibel. Het

aantal ZZP-ers gaat richting de miljoen. Deze flexibilisering wordt nog eens versterkt, doordat

werkgevers bijna geen vaste banen aanbieden, door de financiele risico’s die ze lopen bij ziekte en

arbeidsongeschiktheid van hun werknemers.

De baan voor het leven bestaat niet meer. We gaan toe naar een leven vol banen.

Wat vraagt dat van ons? Een realistische blik op de toekomst. De FNV steekt haar kop in het zand

en weigert de toekomst van de arbeidsmarkt onder ogen te zien. De VVD denkt wel na over die

arbeidsmarkt. Wij denken dat werkgevers meer vaste contracten zullen aanbieden als de

verantwoordelijkheidsverdeling tussen werkgever en werknemer ten aanzien van ziekte en

arbeidsongeschiktheid verandert. Nu liggen te veel risico’s bij de werkgever. De FNV zou dit eens

moeten onderkennen. Dan durven de ondernemers van ons land weer banen te creëren. En dat

betekent werk. Ook voor jongeren.

Anne Mulder is lid van de VVD-Tweede Kamerfractie

Onderstaand opinie artikel is gedeeltelijk geplaats in NRC Handelsblad op 22 april 2015