Eerste Kamerfractie Nationaal-Socialistische Beweging (NSB)

De NSB was van 15 september 1935 tot mei 1940 (formeel tot 12 september 1945) in de Eerste Kamer i vertegenwoordigd. De partij kreeg na de verkiezingen voor de helft van het aantal Eerste Kamerleden twee zetels. In 1937 verdubbelde dat aantal.

In 1935 was er enige tijd twijfel over de nationaliteit van Graaf de Marchant et d'Ansembourg i. Pas in december 1935 werd daarover beslist. Naast De Marchant was A.J. van Vessem i het bekendste NSB-Eerste Kamerlid. In 1937 trok een lid, Van Duyl i, zich onmiddellijk na de verkiezingen terug.


Meer over