Eurocommissaris Timmermans wil meer aandacht voor kwaliteit nieuwe wetgeving

Wednesday, January 21 2015, 12:27

DEN HAAG (PDC i) - Europese wetsvoorstellen moeten aan het einde van het wetgevend proces op hun kwaliteit worden beoordeeld en niet alleen vóór de Europese Commissie i een wetsvoorstel officieel indient, zoals nu het geval is. 

Dat betoogde eurocommissaris Timmermans i in een debat met het Europees Parlement i.

Zo moet worden voorkomen dat politieke besluitvorming met alle bijbehorende compromissen, aanvullingen en wijzigingen, leidt tot kwalitatief slechte regelgeving. Bovendien wordt daarbij ook nog wel eens voorbij gegaan aan het doel dat het originele voorstel voor ogen had. Hoe de eurocommissaris dat precies vorm wil geven, is nog niet bekend.

Daarnaast wil Timmermans alle bestaande regelgeving tegen het licht houden. De politiek zou zich te veel richten op het maken van nieuwe regels en wetten, en te weinig omkijken naar reeds geldende wetgeving. Bovendien zal er worden gekeken of richtlijnen i, de meest gebruikte vorm van wetgeving in de Europese Unie i, wel duidelijk genoeg zijn.

Een mogelijk probleem bij richtlijnen is dat alleen het doel op Europees niveau wordt vastgelegd en dat de lidstaten op basis van een richtlijn de wetten en regels vast moeten stellen om dat doel te bereiken. Vaak wordt er door de lidstaten van alles toegevoegd aan eisen en regelingen. 

Door richtlijnen te verduidelijken en aan te scherpen, zou dat risico kleiner moeten worden. Van het afschaffen van richtlijnen is geen sprake, omdat richtlijnen juist flexibel zijn en iedere lidstaat de mogelijkheid geeft EU-regels in de eigen context in te voeren.

Bron: SConline, 21 januari