Koenders: wereld moet VN een toekomst bieden - EU monitor

EU monitor
Saturday, August 8, 2020
calendar

Koenders: wereld moet VN een toekomst bieden

Source: Ministry of Foreign Affairs (BZ) i, published on Tuesday, January 20 2015.

De Verenigde Naties i (VN) heeft in 2014 laten zien wat de organisatie waard is, nu is het aan de lidstaten om ervoor te zorgen dat de VN in de toekomst nog beter werk kan leveren. Dat zei minister Koenders i van Buitenlandse Zaken dinsdag in New York, tijdens een speech bij het International Peace Institute.

'In 2014 hebben we gezien hoe krachtig de VN kan zijn. Er is stevig opgetreden tegen ebola, er zijn meer vluchtelingen geholpen dan ooit tevoren en het chemische wapen programma van Syrië is opgeruimd’, aldus de minister. ‘Tegelijk hebben we gezien dat er nog meer nodig is. Het lukt de VN-veiligheidsraad niet om Syrië aan te pakken, terwijl de mensen daar zo dringend onze hulp nodig hebben. Er lijden nog steeds te veel mensen honger in deze wereld. En vrouwen krijgen nog altijd niet de plek die zij verdienen in onderhandelingen over vrede.’

Volgens Koenders kan de VN op een aantal thema’s de hulp van de lidstaten goed gebruiken. ‘We moeten onze schouders zetten onder nieuwe en duurzame doelen, zodat armoede in 2030 de wereld uit is. Ook is een overeenkomst over het klimaat nodig. Zodra daar politieke afspraken over zijn, kan de VN verder met de uitvoering.’

Daarnaast moet de VN zich kunnen richten op het beschermen van burgers in conflictgebieden. ‘We moeten de effectiviteit van vredesoperaties verbeteren en nauwer samenwerken met regionale organisaties zoals de Afrikaanse Unie en de Europese Unie i.’ Ook moet de VN opkomen voor vrouwenrechten. ‘Met resolutie 1325 hebben we vrouwen in conflictgebieden beloofd dat we hun positie gaan verbeteren. Die belofte moeten we gestand doen.’

Volgens Koenders is het ook van groot belang dat de VN-Veiligheidsraad wordt hervormd. ‘Nu kunnen problemen in Syrië en Oekraïne niet worden aangepakt, terwijl overduidelijk is dat dit wel nodig is. We moeten toe naar een effectievere veiligheidsraad.’

De minister pleit voor een aantal veranderingen. Zo moeten landen afspreken dat zij afzien van het gebruik van hun vetorecht als er sprake is van massale wreedheden. Daarnaast moet er minder óver landen worden gepraat en meer mét landen. Volgens de minister is de VN een cruciaal forum om te komen tot vrede, recht en ontwikkeling. Mede daarom heeft Nederland zich kandidaat gesteld voor een zetel in de Veiligheidsraad in 2017-2018.

De minister is woensdag ook nog in New York. Hij spreekt dan onder anderen met VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon i.

Minister Koenders bij het International Peace Institute